03/03/2022

Đẩy nhanh thực hiện Luật Quy hoạch của ngành Xây dựng

Phó Chủ tịch QH lưu ý cần đặt chất lượng lên hàng đầu, bảo đảm tính đồng bộ, tính thống nhất với quy hoạch, không để lại hậu quả khi quy hoạch đã ban hành lại phải điều chỉnh và không có tính thực tế.

Ngày 2/3, tại Hà Nội, Đoàn Giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị nêu rõ, Bộ được giao lập 2 quy hoạch ngành quốc gia: Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 294/QĐ-TTg ngày 24/2/2020); Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 17/1/2020).

Công tác xây dựng 2 nhiệm vụ lập quy hoạch ngành quốc gia do Bộ Xây dựng tổ chức thời gian qua cơ bản được thực hiện đầy đủ, tuân thủ các quy định pháp luật, đáp ứng đúng tiến độ đặt ra.

Hiện nay, việc lập các quy hoạch trên mới đến khâu phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chuẩn bị lựa chọn tư vấn lập quy hoạch theo quy định về đấu thầu; chậm hơn so với kế hoạch triển khai. Các kết quả về thực hiện trình tự thủ tục trong hoạt động quy hoạch; tuân thủ quy định về căn cứ, yêu cầu, nội dung quy hoạch, thẩm định, phê duyệt và công khai thông tin quy hoạch sẽ được Bộ Xây dựng báo cáo trong quá trình thực hiện.

Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, quá trình tổ chức 2 quy hoạch ngành quốc gia theo quy định tại Luật Quy hoạch và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP gặp một số khó khăn. Đối với Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, còn vướng mắc công tác tổ chức tư vấn đấu thầu. Theo đó, sau 2 lần tổ chức đấu thầu, hiện không có nhà thầu tham dự nhận Hồ sơ mời thầu và nộp Hồ sơ dự thầu.

Trong khi đó, quy định pháp luật về đấu thầu, các viện nghiên cứu (đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ) có năng lực và kinh nghiệm nhưng không được tham gia thực hiện gói thầu dịch vụ tư vấn lập quy hoạch. Hiện có rất ít đơn vị tư vấn đủ chuyên môn sâu thực hiện đảm bảo chất lượng nhiệm vụ các quy hoạch này.

Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch, do quy định pháp luật về quy hoạch và đấu thầu chưa quy định rõ và nhất quán về thẩm quyền quyết định đầu tư, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nên còn lúng túng trong tổ chức thực hiện.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Đối với việc tích hợp các nội dung quy hoạch ngành, lĩnh vực có liên quan vào quy hoạch ngành cần lập, chưa có quy định và hướng dẫn cụ thể về cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành trong quá trình xây dựng các quy hoạch ngành cũng như việc xác định các cơ quan tổ chức tham gia xây dựng các nội dung quy hoạch tích hợp có liên quan.

Đánh giá cao báo cáo của Bộ Xây dựng, Đoàn giám sát nhất trí cho rằng, báo cáo được lập tương đối công phu, đầy đủ kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế cũng như nguyên nhân; đặc biệt đã xác định rõ trách nhiệm dẫn đến tồn tại, hạn chế.

Với khối công việc lớn, Bộ Xây dựng đã tích cực tham gia, phối hợp chặt chẽ đối với các bộ, ngành về quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh; thực hiện xong việc rà soát, ban hành danh mục tích hợp các quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh; rà soát quy hoạch hết hiệu lực của Bộ Xây dựng.

Một số ý kiến đề nghị Bộ Xây dựng lý giải việc chậm tiến độ, đề xuất các giải pháp chất lượng và khả thi; báo cáo rõ hơn việc phối hợp, đóng góp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; việc phối hợp thẩm định các quy hoạch tỉnh, khó khăn, vướng mắc, giải pháp khắc phục việc thi hành quy hoạch tỉnh; đánh giá thêm điểm mâu thuẫn giữa pháp luật quy hoạch sử dụng đất đai, quy hoạch đô thị, quy hoạch vùng; các quy hoạch có tính chất kỹ thuật và chuyên ngành gắn với chức năng, nhiệm vụ của Bộ Xây dựng… lý do có nhiều điều chỉnh trong quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng; tính công khai, minh bạch trong lập quy hoạch, tác động đến cộng đồng và môi trường…

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, tiến độ quy hoạch ngành quốc gia của Bộ Xây dựng chậm so với yêu cầu đề ra. Một mặt, điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi, rà soát, tích hợp giữa các quy hoạch để đảm bảo tính đồng bộ.

Nhưng mặt khác, trong năm 2022, toàn bộ các quy hoạch ngành quốc gia sẽ trình Hội đồng thẩm định và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đặt ra sức ép lớn về tiến độ, thời gian. Do đó, Bộ Xây dựng chú trọng việc bảo đảm chất lượng quy hoạch.

So với các bộ, ngành khác, nội dung tư vấn lập quy hoạch của ngành Xây dựng nhiều hơn về số lượng và cả kinh nghiệm thực tiễn. Hai quy hoạch ngành quốc gia Bộ Xây dựng được giao có tính kế thừa nhiều hơn trên nền quy hoạch cũ. Do đó, báo cáo của Bộ cần thể hiện rõ hơn điều này.

Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Bộ Xây dựng báo cáo thêm những điểm cần tháo gỡ cũng như các đề xuất, kiến nghị cụ thể với Chính phủ, Quốc hội để sớm hoàn thành 2 quy hoạch ngành quốc gia do Bộ phụ trách, đẩy nhanh tiến độ quy hoạch ngành.

Đối với vấn đề quy hoạch đô thị, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý vấn đề bảo đảm lợi ích nhà nước, cộng đồng người dân và doanh nghiệp; việc sử dụng có hiệu quả quỹ đất đô thị, tránh lợi dụng, trục lợi từ các vấn đề liên quan đến quy hoạch.

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, việc nâng cao chất lượng đô thị, nhất là công tác đầu tư, tư vấn liên quan đến trách nhiệm của các địa phương; do đó, Bộ Xây dựng tham gia cùng các địa phương kịp thời, chất lượng, phù hợp với thực tiễn, nhưng ngược lại cũng phải chủ động tiếp thu ý kiến đóng góp của các địa phương về các vấn đề liên quan đến quy hoạch.

Đánh giá cao việc Bộ Xây dựng tăng cường ủy quyền, phân cấp, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để việc quy hoạch được thực hiện nghiêm túc và đảm bảo phát triển chung của đất nước./.

Diệp Trương (TTXVN/Vietnam+)