16/12/2014

Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư cải tạo khu tập thể Thành Công

Để cụ thể hóa mục tiêu huy động các nguồn lực tài chính từ các tổ chức, cá nhân để xây dựng lại các khu chung cư cũ nhằm cải thiện điều kiện sống người dân, TP. Hà Nội vừa giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc nghiên cứu, hướng dẫn các nhà đầu tư hoàn tất các thủ tục theo quy định để trình UBND TP xem xét, phê duyệt việc triển khai các dự án cải tạo chung cư cũ. 

 

Việc triển khai dự án cải tạo xây dựng lại khu A tập thể Thành Công, quận Ba Đình, hiện việc lập quy hoạch chi tiết 1/500 thực hiện rất chậm, kéo dài và chưa có kết quả cụ thể. Nguyên nhân là do công tác lập quy hoạch dự án gặp phải những khó khăn, vướng mắc về chính sách quy hoạch khu vực 4 quận nội thành. Để thúc đẩy xã hội hóa trong hoạt động đầu tư cải tạo các khu chung cư cũ trên địa bàn, nhà đầu tư dự án đã đề xuất UBND TP. Hà Nội cho phép điều chỉnh tăng các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, xây dựng cao tầng, đảm bảo cân đối tài chính dự án.

thanhcong

Để đẩy nhanh việc cải tạo khu tập thể Thành Công, TP. Hà Nội cũng giao các sở ngành liên quan xem xét, báo cáo UBND TP việc giao Công ty Cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Vũ đầu tư xây dựng lại nhà tập thể B7B-B7C, thuộc khu tập thể Thành Công, Ba Đình.

Công ty Cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Vũ đề xuất được đầu tư xây dựng cải tạo lại nhà tập thể B7B-B7C theo phương thức hợp tác kinh doanh, trên cơ sở chủ sở hữu hợp pháp các căn hộ tại nhà tập thể B7B-B7C góp vốn bằng quyền sở hữu căn hộ và phía Công ty góp vốn để triển khai dự án.

 

Theo Xây Dựng