15/04/2022

Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch trên địa bàn Hà Nội

Chiều 14/4, Ban Chỉ đạo Chương trình số 05-CTr/TU ngày 17-3-2021 của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025” (Chương trình số 05-CTr/TU) tổ chức họp Ban Chỉ đạo để thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU.

Các đại biểu tham dự cuộc họp tại trụ sở UBND thành phố

Đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 05-CTr/TU chủ trì cuộc họp. Tham dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình số 05-CTr/TU Nguyễn Trọng Đông; Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan của thành phố.

Xử lý 100% chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực đô thị

Theo dự thảo Báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU, việc thực hiện các chỉ tiêu chương trình gồm: Tỷ lệ diện tích phủ kín quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đô thị; tỷ lệ phủ kín quy hoạch xây dựng vùng huyện và tỷ lệ hoàn thành rà soát, điều chỉnh các quy hoạch chung xây dựng xã đều đạt kết quả quan trọng.

Trong đó, các đồ án quy hoạch chung đô thị đã được UBND thành phố phê duyệt bảo đảm phủ kín 100%. Kết quả từ sau khi thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU, UBND thành phố phê duyệt thêm 8 đồ án Quy hoạch phân khu nội đô, Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, Quy hoạch phân khu đô thị sông Đuống; các đồ án đã được công bố rộng rãi theo quy định. Cùng với đó, cơ quan thường trực Chương trình số 05-CTr/TU đã triển khai các nhiệm vụ chính trị trọng tâm gồm: Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình phát triển đô thị.

Đối với hợp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, Chương trình số 05-CTr/TU đã đạt được những kết quả quan trọng. Cụ thể, tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn bảo đảm tiêu chuẩn, quy định; tỷ lệ chất thải rắn nguy hại, chất thải y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường… Trong đó, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn tại khu vực đô thị đạt gần 100%, tại khu vực nông thôn đạt 95-100%. Lượng chất thải được thu gom, xử lý khoảng 6.500 tấn/ngày, ước đạt 92,86% so với lượng phát sinh trên toàn thành phố.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, cơ quan thường trực Chương trình số 05-CTr/TU sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trực tiếp của các thành viên Ban Chỉ đạo. Đồng thời, tiếp tục duy trì và tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, tổ chức giao ban giữa Ban Chỉ đạo chương trình với các sở, ngành, quận, huyện, thị xã nhằm tháo gỡ kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện các công việc được giao, bảo đảm sự đồng bộ trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông phát biểu tại cuộc họp

Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU. Trong đó, các đại biểu nhấn mạnh công tác tổ chức xây dựng chương trình, ban hành các văn bản tổ chức thực hiện chương trình kịp thời, bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo chương trình. Trong khi đó, công tác quán triệt các nội dung của chương trình đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố được thực hiện tốt, kịp thời. Các sở, ban, ngành, đơn vị chủ động tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông khẳng định, sau hơn 1 năm thực hiện Chương trình 05-CTr/TU, các sở, ngành, quận, huyện, thị xã đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, thời gian hoàn thành và bước đầu đạt được một số kết quả và chỉ tiêu nhiệm vụ. Nhấn mạnh Hà Nội đã có quy hoạch rừng trên địa bàn nhưng phải điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn, đồng chí Nguyễn Trọng Đông đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các đơn vị chủ động lập phương án điều chỉnh ranh giới rừng đặc dụng và rừng phòng hộ để làm căn cứ xử lý vi phạm.

Còn đối với lĩnh vực quy hoạch, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn đề nghị các sở, ngành, quận, huyện, thị xã sớm triển khai, chủ động xây dựng quy hoạch chuyên ngành lồng ghép với quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.

Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh cho biết, mặc dù trong năm qua, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng cơ quan thường trực Chương trình số 05-CTr/TU cùng các đơn vị liên quan của thành phố vẫn nỗ lực không ngừng để đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, đáng chú ý là việc thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu quan trọng của chương trình; đồng thời, yêu cầu cơ quan thường trực Chương trình số 05-CTr/TU tiếp thu toàn bộ ý kiến, kiến nghị, đóng góp của các sở, ngành liên quan để sớm hoàn thiện báo cáo trình Thường trực Thành ủy.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan của thành phố tăng cường phối hợp, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để việc triển khai thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU đạt hiệu quả thực sự. Trong đó, các thành viên Ban Chỉ đạo cần đẩy mạnh phân công, phân nhiệm, rõ trách nhiệm từng thành viên để đẩy nhanh tiến độ thực hiện; đối với các đơn vị chưa hoàn thành báo cáo gửi cơ quan thường trực, cần sớm triển khai thực hiện, trong đó bổ sung các số liệu, thông tin cập nhật với tình hình thực tiễn.

Đình Hiệp/Hà Nội mới