07/12/2017

Đầu tư Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 6 tại TP Hồ Chí Minh

 Về việc cho ý kiến chấp thuận đầu tư dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư số 6 thuộc Khu dân cư công viên giải trí Hiệp Bình Phước (Dự án) do Tổng Cty Đầu tư phát triển nhà và đô thị làm chủ đầu tư, tại phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Mới đây, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2877/BXD-PTĐT gửi UBND TP. Hồ Chí Minh.


Ảnh minh họa.

Dự án có quy mô 26,74ha, thuộc phạm vi Khu dân cư công viên giải trí Hiệp Bình Phước tại phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM. Ngày 30/12/2004, UBND TP.HCM đã có Quyết định số 6568/QĐ-UB giao đất cho Tổng Cty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (Tổng Cty) để thực hiện Dự án.

Căn cứ khoản 2 Điều 21 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị (Nghị định số 11/2013/NĐ-CP), Dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận đầu tư của UBND TP.HCM sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Về sự phù hợp với quy hoạch đô thị, chương trình phát triển đô thị, khu vực phát triển đô thị, kế hoạch thực hiện khu vực phát triển đô thị, chương trình phát triển nhà ở và kế hoạch phát triển nhà ở thì Dự án được lập cho phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật toàn khu 26,74ha, có chức năng sử dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch cơ bản phù hợp với Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư số 6 thuộc Khu dân cư công viên giải trí Hiệp Bình Phước, tại phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức (QHCT 1/500).

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu dân cư công viên giải trí Hiệp Bình Phước, tại phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức (QHPK 1/2000) và Quy hoạch chung xây dựng quận Thủ Đức đến năm 2020 tỷ lệ 1/5000 được UBND TP.HCM phê duyệt tại các Quyết định số 4895/QĐ-UBND ngày 20/9/2016, số 4337/QĐ-UBND ngày 05/10/2010, số 3902/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 và số 5759/QĐ-UBND ngày 12/11/2012…

Hiện nay, TP.HCM đang triển khai lập chương trình phát triển đô thị, tiếp tục thực hiện chương trình hành động về chỉnh trang và phát triển đô thị, bước đầu triển khai lập chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của TP.HCM. Đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Xây dựng rà soát, cập nhật Dự án vào chương trình, kế hoạch phát triển đô thị; chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của TP HCM giai đoạn 2016-2020 và các năm tiếp theo.

Về việc điều tiết nhà ở xã hội tại Dự án: Theo QHCT 1/500, quỹ đất ở (không bao gồm diện tích đất ở trong phần đất nhóm ở thu nhập thấp) là 104.278m2 và diện tích đất ở nhóm ở thu nhập thấp là 5.483m2. Theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (Nghị định số 100/2015/NĐ-CP), Dự án phải dành 20% tổng diện tích đất ở để xây dựng nhà ở xã hội, tương đương 26.069m².

Vì vậy, việc UBND TP.HCM đề xuất thực hiện điều tiết nhà ở xã hội tại Dự án với quỹ đất ở nhóm ở thu nhập thấp là 5.483m² theo QHCT 1/500 là chưa đảm bảo theo quy định.

Tỷ lệ quy đổi dân số từ cơ cấu căn hộ thì theo như thuyết minh, Dự án có 2.065 căn hộ, gồm: 465 căn biệt thự, liên kế; 1.200 căn chung cư cao tầng và 400 căn chung cư thu nhập thấp. Dân số tối đa được duyệt theo QHCT 1/500 của Dự án là 4.000 người, quy đổi tương đương 1,94 người/căn hộ là chưa phù hợp.

Bộ Xây dựng nhận thấy việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Dự án sẽ giúp khai thác hiệu quả giá trị kinh tế của khu đất, đảm bảo kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật của dự án với hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực.

Về tiến độ thực hiện của Dự án chưa được thuyết minh cụ thể và chưa thống nhất, cụ thể: theo Công văn số 5846/UBND-ĐT, Dự án thực hiện trong 03 năm kể từ thời điểm được chấp thuận đầu tư; theo thuyết minh Dự án, Dự án thực hiện trong 05 năm (từ năm 2017 đến 2021). Bên cạnh đó, Công văn số 5846/UBND-ĐT chưa đề cập đến tiến độ thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng xã hội tại Dự án đảm bảo khả năng kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của Dự án và các dự án trong Khu dân cư công viên giải trí Hiệp Bình Phước.

Qua những điều nêu ở trên, Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP.HCM trước khi quyết định chấp thuận đầu tư Dự án phải thực hiện việc rà soát, hoàn chỉnh số liệu về tổng mức đầu tư, tiến độ thực hiện và các số liệu khác đảm bảo tính thống nhất. Chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét điều chỉnh dự án, đảm bảo việc điều tiết nhà ở xã hội thực hiện theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP; đảm bảo cao độ nền dự án phù hợp với cao độ chung của của khu vực, đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật giao thông, thoát nước, tránh ngập úng cục bộ trong điều kiện khu vực phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức có tốc độ sụt lún nhanh và khu vực dự án chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi mực nước sông Sài Gòn.

Ngoài ra, cần rà soát việc áp dụng các văn bản, quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế áp dụng để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng theo đúng quy định hiện hành; lưu ý tỷ lệ quy đổi dân số từ cơ cấu căn hộ; xác định rõ trách nhiệm đầu tư và tiến độ thực hiện đầu tư các công trình hạ tầng xã hội trong phạm vi dự án theo quy hoạch được duyệt.

Linh Nguyễn/BXD