15/03/2016

Đào tạo, nâng cao năng lực quản lý thoát nước và xử lý nước thải tại Việt Nam

Đó là nội dung cuộc họp Ban Điều phối chung lần thứ nhất (JCC) và khởi động Dự án tăng cường năng lực quản lý ngành thoát nước tại Việt Nam do Bộ Xây dựng và Jica Việt Nam thực hiện. Cuộc họp do Cục Hạ tầng kỹ thuật tổ chức ngày 14/3 tại Bộ Xây dựng.


Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật Nguyễn Hồng Tiến nhấn mạnh sự cần thiết phải thành lập Trung tâm đào tạo và phát triển thoát nước tại Việt Nam.

Tham dự có Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật Nguyễn Hồng Tiến cùng lãnh đạo các Vụ của Bộ Xây dựng như: Kế hoạch tài chính, Hợp tác Quốc tế, Tổ chức cán bộ… Về phía Nhật Bản có ông Kenichi Yamamoto, Phó trưởng đại diện cao cấp cơ quan Jica tại Việt Nam; ông Yakuro Inoue, Cố vấn trưởng dự án, Bộ MLIT và các Bộ, ban, ngành có liên quan.

Phát biểu tại phiên điều phối ông Nguyễn Hồng Tiến nhấn mạnh việc cần thiết phải thành lập Trung tâm đào tạo và phát triển thoát nước tại Việt Nam: Hiện trên cả nước, nhiều dự án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cải tạo các công trình thu gom và xử lý nước thải đã và đang được triển khai nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu ngập úng đô thị dưới tác động của biến đổi khí hậu. Công nghệ xử lý nước thải được lựa chọn phải thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng và có chi phí thấp, phù hợp với sự phát triển về kinh tế – xã hội của từng địa phương cũng như trình độ kỹ thuật của các đơn vị quản lýn thoát nước. Việc đầu tư xây dựng phải đồng bộ, bao gồm mạng lưới và nhà máy xử lý, quy mô công suất có phân kỳ theo từng giai đoạn, giá dịch vụ thoát nước được thực hiện từng bước theo lộ trình, đồng thời có xem xét đến khả năng xử lý thu gom tái sử dụng nước mưa, nước thải, bùn thải.

Các dự án này đòi hỏi nguồn nhân lực phải được đào tạo, bồi dưỡng, năng cao năng lực thực hiện tư vấn, triển khai quản lý vận hành. Để đào tạo được nguồn nhân lực có chất lượng cao, Bộ Xây dựng dự kiến xây dựng Trung tâm đào tạo thoát nước để nâng cao năng lực một cách có hệ thống với chất lượng cao cho cán bộ công nhân kỹ thuật. Trung tâm không chỉ thực hiện chức năng đào tạo mà còn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tư vấn xây dựng trong lĩnh vực đào tạo, đồng thời thực hiện nghiên cứu khoa học, tư vấn xây dựng trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải nhằm hỗ trợ cho công tác đào tạo nâng cao năng lực. Vì vậy, Bộ Xây dựng đã đề xuất lên Chính phủ Việt Nam và đã được đồng ý với yêu cầu Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ thành lập trung tâm.

Theo đó, Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (Jica) đã cùng với Bộ Xây dựng chủ trì nội dung này. Cục Hạ tầng kỹ thuật (Bộ Xây dựng) đã thảo luận với các cơ quan có liên quan để xây dựng dự án hỗ trợ kỹ thuật này. Hai bên đã nhất trí về sự cần thiết phải liên tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, công nhân kỹ thuật trong lĩnh cực thoát nước và xử lý nước thải từ Trung ương đến địa phương. Để tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực, việc hỗ trợ để xây dựng một Trung tâm đào tạo được khẳng định trong giai đoạn thực hiện dự án với các công tác chuẩn bị như: xây dựng kế hoạch, xây dựng nhu cầu đầu tư, xây dựng chương trình, đào tạo thí điểm và các thủ tục pháp lý để thành lập Trung tâm… sẽ được thực hiện.

Cơ quan Jica đã cử đoàn khảo sát sang làm việc tại Việt Nam để nghiên cứu, chuẩn bị kế hoạch chi tiết trong năm 2014-2015, xây dựng ý tưởng nội dung cơ bản của dự án với Bộ Xây dựng và các cơ quan có liên quan. Căn cứ theo mục tiêu của dự án, Cục Hạ tầng kỹ thuật và Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị đã được lựa chọn để thực hiện các hoạt động đào tạo về quản lý vận hành bảo dưỡng hệ thống thoát nước, xúc tiến các điều kiện cần thiết để thành lập trung tâm. Cả hai bên Việt Nam – Nhật Bản đã phối hợp triển khai các văn bản pháp lý, khẳng định sự chấp thuận cũng như cho phép triển khai dự án với thời gian thực hiện 3 năm kể từ 2016. Trong đó, chủ trì dự án được giao cho Cục Hạ tầng kỹ thuật, địa điểm thực hiện là Bộ Xây dựn và Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị.


Các thành viên tham dự cuộc họp.

Theo đó, tại buổi làm việc, phía Nhật Bản cũng đã khái quát phạm vi và kế hoạch thực hiện dự án từ giai đoạn lập kế hoạch chi tiết thông qua kinh nghiệm của Nhật Bản, với vai trò của Cơ quan Công trình thoát nước, trong đó, nhu cầu về tăng cường năng lực quản lý thoát nước là rất cần thiết. Đặc biệt, thông qua kinh nghiệm riêng của Jica đã thực hiện các dự án xử lý nước thải tại 7 tỉnh thành đã có, đây sẽ là tiền đề để việc hình thành trung tâm có kết quả cao.

Cùng ngày, Bộ Xây dựng cũng tổ chức cuộc họp khởi động dự án. Tại cuộc họp, tổ tư vấn dự án đã báo cáo khái quát dự án cũng như những kinh nghiệm tổ chức trung tâm đào tạo thoát nước của Nhật Bản cho các đơn vị chức năng tham khảo và thảo luận.

Thanh Huyền – Thành Luân/Báo Xây dựng