19/08/2016

Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng hoàn thành quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Sau hơn một tháng triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đến ngày 15/8, 38/38 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trên 1.900 đảng viên đã tham gia học tập.


Quang cảnh buổi học Nghị quyết Đại hội XII tại ĐUK cơ sở Bộ Xây dựng tại TPHCM

Việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, từ đó thống nhất trong ý chí và hành động, góp phần tăng cường xây dựng Đảng. Do đó các cấp ủy đã triển khai nghiêm túc để cán bộ, đảng viên nắm rõ nội dung, các quan điểm mới, quan điểm chỉ đạo của Đảng trong Văn kiện Đại hội XII, từ đó vận dụng thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào thực tiễn cuộc sống.


Đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc – Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng Ban Tuyên giáo ĐUK cơ sở Bộ Xây dựng tại TPHCM báo cáo kết quả Đại hội XII với đảng viên.

Trên cơ sở nội dung các chuyên đề được giới thiệu, các cán bộ, đảng viên tham gia thảo luận, góp ý vào dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng phù hợp tình hình và điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị. Ban Chấp hành Đảng ủy Khối cũng đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.


Đồng chí Ninh Mạnh Hồng – UV Ban chấp hành ĐUK cơ sở Bộ Xây dựng, Bí thư Đảng bộ TCty IDICO báo cáo kết quả Đại hội XII với Đảng bộ IDICO.

Bên cạnh việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, một số đảng bộ, chi bộ cơ sở còn kết hợp thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế thời gian gần đây, những thuận lợi và khó khăn đối với nền kinh tế nước ta trong 6 tháng đầu năm, quyết tâm của lãnh đạo Chính phủ không điều chỉnh mục tiêu phát triển kinh tế 6,7% như đã đặt ra…

Xuân Ngọc/Báo Xây dựng