14/07/2017

Đảng bộ Bộ Xây dựng triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2017

 Chiều 13/7, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng đến dự và chỉ đạo Hội nghị.


Thay mặt Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Thứ trưởng Lê Quang Hùng trao Cờ và Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho 4 tổ chức Đảng “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền 2012-2016.

Phó Bí thư Đảng ủy Lê Văn Toàn cho biết, 6 tháng đầu năm 2017, Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo và động viên cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Bộ.

Công tác chính trị tư tưởng được các cấp ủy Đảng quan tâm, tích cực triển khai thực hiện chất lượng, hiệu quả, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối trong trong đội ngũ Đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động.

Đảng ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc, tổ chức, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ XII; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương; tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức Đảng, Đảng viên; xét khen thưởng tổ chức Đảng, Đảng viên năm 2016 bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, khách quan, là căn cứ thực hiện công tác cán bộ, Đảng viên; tập trung tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ trong tâm công tác xây dựng Đảng năm 2017…

Đảng ủy tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Ban chấp hành Trung ương. Thông qua việc triển khai thực hiện, nhận thức của cán bộ, Đảng viên và quần chúng về ý nghĩa, vai trò của việc thực hiện Chỉ thị số 05 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII được nâng lên, góp phần cảnh báo, ngăn chặn có hiệu quả hiện tượng suy thoái chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống…

Cũng trong 6 tháng đầu năm, công tác xây dựng Đảng được quan tâm nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nhất là Chi bộ. Việc xây dựng tổ chức Đảng tiếp tục được chỉ đạo gắn với xây dựng cơ quan và thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm.


Thứ trưởng Lê Quang Hùng trao Bằng khen cho 10 Đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ Xây dựng đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2012-2016.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường và có chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào việc xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị vững mạnh, tạo đoàn kết thống nhất trong nội bộ.

Đảng ủy cũng đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng trong việc tổ chức học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Ban Cán sự đảng đã kịp thời thông báo với Đảng ủy Bộ những chủ trương, quyết định có liên quan đến nhiệm vụ của cơ quan Bộ để Đảng ủy Bộ tham gia góp ý.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong 6 tháng đầu năm, công tác chính trị tư tưởng ở một số Đảng bộ, Chi bộ còn chưa kịp thời, sâu sát, hình thức, chưa phù hợp với thực tiễn. Việc nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức và người lao động có lúc còn chậm. Việc xây dựng chương trình công tác của cấp ủy, chương trình kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy còn chậm, chưa tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ cấp ủy…

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Đảng ủy Bộ Xây dựng chú trọng lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở khối quản lý nhà nước và khối các đơn vị sự nghiệp, DN tư vấn. Đảng ủy đồng thời đặt ra các nhiệm vụ cụ thể trong công tác chính trị tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ; công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể…

Chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Lê Quang Hùng đặc biệt lưu ý trong 6 tháng cuối năm, cấp ủy các đơn vị tăng cường phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đồng thời, đẩy mạnh nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, coi trọng giám sát, ngăn ngừa, cảnh báo, giám sát việc thực hiện nguyên tắc sinh hoạt Đảng…

Thay mặt Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Thứ trưởng Lê Quang Hùng đã trao Cờ tổ chức Đảng “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền 2012-2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho Chi bộ Cục quản lý nhà và thị trường BĐS; Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho 3 tổ chức Đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền 2012-2016; Bằng khen cho 10 Đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2012-2016.

Hội nghị cũng đã giới thiệu cán bộ quy hoạch các chức danh Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2020-2025.

Quý Anh/BXD