14/07/2016

Đại hội lần thứ VI Hội Kiến trúc sư Hà Nội

Ngày 13/7, tại Bảo tàng Hà Nội, Hội Kiến trúc sư Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành mới gồm 23 người.

  Ban Chấp hành Hội Kiến trúc sư Hà Nội khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Hội Kiến trúc sư Hà Nội khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 ra mắt Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Hải, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho biết, trong nhiệm kỳ V (2010 – 2015), Hội Kiến trúc sư Hà Nội đã có sự phát triển đều đặn cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu của TP Hà Nội, đồng thời hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác đề ra.

Hội đã tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề như: Nhà ở dân gian xứ Đoài; Tôn tạo và phát triển Khu phố cổ Hà Nội; Nhà ở cho sinh viên và người thu nhập thấp; Kiến trúc xanh…

Bên cạnh đó, công tác động viên và tôn vinh các sáng tạo kiến trúc cũng được Hội chú trọng, tổ chức đều đặn và phát động phong trào sáng tác xét chọn các công trình có chất lượng. Trong nhiệm kỳ này, các hội viên của Hội Kiến trúc sư Hà Nội đã đạt nhiều giải thưởng văn học nghệ thuật Thủ đô và Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia…

Sau phần thảo luận, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Kiến trúc sư Hà Nội khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm 23 người, trong đó KTS Nguyễn Văn Hải được bầu giữ chức Chủ tịch.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

  Đoàn Chủ tịch điều khiển Đại hội.
Đoàn Chủ tịch điều khiển Đại hội.
  Toàn cảnh Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội.
  Bỏ phiểu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Bỏ phiểu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Quốc Bình  –  Theo Báo Xây dựng