16/08/2019

Đà Nẵng thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ sử dụng đất năm 2019

Thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng cho hay, UBND thành phố vừa phê duyệt kế hoạch về việc thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn thành phố này.

Theo đó, kế hoạch của thành phố nêu rõ, các cơ quan chức năng tiến hành kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tại các phường, xã trên địa bàn toàn thành phố trong thời gian từ tháng 8-12/2019. Trong khoảng thời gian này, các phường, xã hoàn chỉnh số liệu, lập hồ sơ kiểm kê đất đai năm 2019 của địa phương mình, báo cáo UBND quận, huyện (thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 16/1/2020.

Qua hơn 20 năm phát triển, đô thị Đà Nẵng đã có sự phát triển vượt bậc nhưng cũng cần có sự điều chỉnh để cho sự phát triển ngày càng tốt hơn

Qua hơn 20 năm phát triển, đô thị Đà Nẵng đã có sự phát triển vượt bậc nhưng cũng cần có sự điều chỉnh để cho sự phát triển ngày càng tốt hơn

Qua đó, UBND quận, huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc tổng hợp số liệu kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên cơ sở số liệu kiểm kê đất đai và bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của các phường, xã trực thuộc; nộp báo cáo lên UBND thành phố (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 1/3/2020 để thành phố phê duyệt và nộp báo cáo lên Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 16/4/2020.

Việt Hương/Báo Đầu tư