28/09/2018

Đà Nẵng thành lập Trung tâm quản lý và khai thác nhà

Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng được thành lập trên cơ sở hợp nhất Công ty Quản lý nhà và Công ty Quản lý nhà chung cư thành phố.

Sau khi sát nhập, các chung cư nhà ở xã hội sẽ được Trung tâm quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng vận hành khai thác. Ảnh: Thanh Hiếu

Sau khi sát nhập, các chung cư nhà ở xã hội sẽ được Trung tâm quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng vận hành khai thác. Ảnh: Thanh Hiếu

Ngày 27/9, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết: Đơn vị này vừa công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc thành lập và bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng.

Theo đó, việc thành lập Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng thực hiện theo Đề án sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố quản lý giai đoạn 2018-2021.

Theo quyết định của Chủ tịch UBND thành phố, Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng được thành lập trên cơ sở hợp nhất Công ty Quản lý nhà và Công ty Quản lý nhà chung cư thành phố.

Chức năng của Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng là vận hành khai thác nhà bao gồm tất cả các nhà thuộc sở hữu Nhà nước và ký túc xá sinh viên tập trung trên địa bàn thành phố.

Ông Trần Quang Triết (nguyên Giám đốc Công ty Quản lý nhà chung cư Đà Nẵng) được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng.

Nguyên Thành/Tiền Phong