27/02/2017

Đà Nẵng: Sẽ siết chặt chất lượng gạch không nung

Trước tình hình một số công trình sử dụng gạch không nung (GKN) xảy ra sự cố về chất lượng công trình, cuối năm 2016, Sở Xây dựng Đà Nẵng tổ chức nhiều đợt kiểm tra đột xuất về tình hình chất lượng, công tác quản lý chất lượng sản xuất sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây không nung (VLXKN) trên địa bàn, nhằm chấn chỉnh lại chất lượng sản phẩm khi ra thị trường.

Một số cơ sở sản xuất GKN chưa đạt yêu cầu

Trên cơ sở kiểm tra thực tế, Sở Xây dựng Đà Nẵng kết luận các cơ sở sản xuất GKN được kiểm tra đều có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng đăng ký ngành, nghề không phù hợp (trừ Cơ sở sản xuất gạch xây không nung của hộ ông Mai Anh Thịnh). Địa điểm sản xuất không ổn định, tạm thời, có cơ sở sản xuất tại nhà, sử dụng tạm các khu đất trống của dự án HTKT, không có Hợp đồng thuê mặt bằng… Không tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây không nung theo QCVN 16:2014/BXD và TCVN 6477:2011 (nay là TCVN 6477:2016).


Cơ sở sản xuất GKN còn mang tính tạm bợ chưa đạt tiêu chuẩn về sản xuất.

Đối với kiểm tra chất lượng sản phẩm theo quy định tại QCVN 16:2014/BXD và TCVN 6477:2011 về sản xuất gạch bê tông, Đoàn kiểm tra tiến hành lấy mẫu ngẫu nhiên, xác suất đối với 01 loại sản phẩm tại 06 cơ sở sản xuất, gồm 03 tổ mẫu (10 viên/tổ), trong đó: 01 tổ mẫu lưu tại cơ sở sản xuất, 01 tổ mẫu lưu của đoàn kiểm tra – lưu tại Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng Đà Nẵng, 01 tổ mẫu gửi đơn vị thử nghiệm thực hiện thử nghiệm chất lượng. Mẫu được lấy ngẫu nhiên, xác suất. Mẫu kiểm tra là loại sản phẩm được sản xuất, lưu thông phổ biến của đơn vị sản xuất, đảm bảo thời gian đông kết kể từ ngày sản xuất (28 ngày).

Tất cả công việc lấy mẫu thông qua biên bản lấy mẫu, tem niêm phong mẫu có xác nhận của các bên liên quan. Các mẫu này được Viện Năng suất chất lượng Deming thử nghiệm, Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn khảo sát xây dựng Toàn Chính thử nghiệm, đối chứng.


Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Xây dựng chủ trì kiểm tra đột xuất và lấy mẫu kiểm tra chất lượng GKN.

Sau khi kiểm tra thì có một số đơn vị không thực hiện việc thiết kế thành phần cấp phối trước khi sản xuất. Không thực hiện việc thí nghiệm kiểm tra chất lượng sản phẩm đối với từng lô hàng hoặc phiếu kết quả kiểm tra, thử nghiệm chất lượng sản phẩm không thể hiện số lượng mẫu kiểm tra, kiểm tra, thử nghiệm không đầy đủ các chỉ tiêu theo quy định tại TCVN 6477:2011 (nay là TCVN 6477:2016); Việc ghi nhãn hàng hóa chưa đảm bảo đầy đủ nội dung theo quy định tại TCVN 6477:2011 (nay là TCVN 6477:2016). Trên catalogue chưa đầy đủ thông tin về sản phẩm như: khối lượng, cường độ nén, độ thấm nước, độ hút nước,…; Chưa ban hành cụ thể hướng dẫn sử dụng đối với từng loại sản phẩm gạch không nung do mình sản xuất; Một số đơn vị sản xuất GKN chưa đạt như quy định như Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ kỹ thuật Thảo Tân kết quả kiểm tra, thử nghiệm chất lượng mẫu gạch ống kích thước 390x100x190; Mác 7,5 thì chỉ tiêu cường độ nén của mẫu thử nghiệm không đảm bảo theo TCVN 6477:2011 “Gạch bê tông”.


Sản phẩm thực tế của một cơ sở sản xuất GKN.

Sản phẩm của Công ty Cổ phần Đầu tư Hồng Hoàng Hồng, kết quả kiểm tra, thử nghiệm chất lượng mẫu gạch ống 06 lỗ kích thước 190x95x135; Mác 7,5, chỉ tiêu chiều dày thành nhỏ nhất và cường độ nén của mẫu thử nghiệm không đảm bảo theo TCVN 6477:2011 “Gạch bê tông”.

Còn với Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Sài Gòn Thành Đạt, kết quả kiểm tra, thử nghiệm chất lượng mẫu gạch ống 06 lỗ kích thước 190x95x135; Mác 7,5: Chỉ tiêu chiều dày thành nhỏ nhất không đảm bảo theo TCVN 6477:2011 “Gạch bê tông”. Tuy nhiên, cường độ nén các mẫu thử không đồng đều, nếu so với TCVN 6477:2016 thì cường độ nén tổ mẫu do Viện Năng suất chất lượng Deming thử nghiệm không đảm bảo yêu cầu.


Các mẫu GKN được lấy ngẫu nhiên sẽ được Viện Năng suất chất lượng Deming, Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn khảo sát xây dựng Toàn Chính thử nghiệm, đối chứng chất lượng theo tiêu chuẩn quy định.

Yêu cầu dừng sản xuất, xử phạt một số cơ sở theo quy định

Qua thực kế kiểm tra và thực hiện chỉ đạo của UBND TP, Sở Xây dựng cũng đã có thông báo gửi cho các đơn vị. Yêu cầu các đơn vị cầu các đơn vị sản xuất rà soát, nghiêm túc khắc phục các vấn đề còn tồn tại mà Sở Xây dựng đã nêu. Đối với công tác quản lý chất lượng trong quá trình sản xuất, khẩn trương rà soát tình hình sản xuất, tiêu thụ đối với lô hàng gạch (lô hàng được lấy mẫu kiểm tra, thử nghiệm không đảm bảo TCVN 6477:2011) để thu hồi, sử dụng đối với các khối xây có chức năng bao che, tường ngăn trong nhà. Có trách nhiệm xử lý các vấn đề liên quan đến chất lượng công trình xây dựng có sử dụng gạch không đảm bảo chất lượng.

Rà soát tổng thể tình hình chất lượng các lô hàng đã sản xuất và quy trình sản xuất các loại sản phẩm nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm phù hợp theo QCVN 16:2014/BXD, TCVN 6477:2016. Rà soát, thay thế khuôn mẫu đảm bảo chiều dày thành viên gạch ở vị trí nhỏ nhất không nhỏ hơn 20mm theo quy định tại TCVN 6477:2011 (nay là TCVN 6477:2016). Ban hành cụ thể hướng dẫn sử dụng đối với từng loại sản phẩm gạch không nung do mình sản xuất.

Đồng thời yêu cầu các đơn vị sản xuất dừng sản xuất, kinh doanh sản phẩm hàng hóa VLXKN không đảm bảo theo TCVN 6477:2011. Rà soát quy trình sản xuất sản phẩm nêu trên để đề xuất giải pháp khắc phục đảm bảo chất lượng sản phẩm phù hợp theo QCVN 16:2014/BXD, TCVN 6477:2016 (thay thế TCVN 6477:2011). Thực hiện trình tự thủ tục đăng ký kinh doanh và quản lý chất lượng theo đúng quy định, báo cáo về Sở Xây dựng trước khi tiếp tục sản xuất, kinh doanh, đưa sản phẩm ra thị trường.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra sẽ xem xét, xử phạt đơn vị sản xuất theo quy định tại Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.

Nguyễn Nam/Báo Xây dựng