06/06/2023

Đà Nẵng nghiêm cấm mua đi bán lại mỏ khoáng sản làm tăng giá vật liệu

(KTVN) – Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng vừa yêu cầu các cấp ngành triển khai Chỉ thị số 13 ngày 19/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập lại trật tự, kỷ cương, khắc phục những bất cập đối với công tác tư vấn đầu tư xây dựng các công trình, dự án ngành giao thông vận tải.

Theo đó,  Chủ tịch UBND giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu Chỉ thị số 13 để rà soát, kiểm tra, kịp thời tham mưu đề xuất các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của UBND TP theo quy định.

Đà Nẵng nghiêm cấm mua đi bán lại mỏ khoáng sản làm tăng giá vật liệu

Sở Xây dựng kịp thời công bố giá các loại vật liệu xây dựng thông thường, chỉ số giá đầy đủ theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Tiến hành kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá. Ngoài ra phải thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến của thị trường để kịp thời cập nhật, công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá bảo đảm đầy đủ, phù hợp với thực tế.

Sở TN&MT Đà Nẵng được giao chủ trì trong việc căn cứ khung giá đất của Chính phủ ban hành, tổ chức xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành bảng giá đất điều chỉnh phù hợp.

Đồng thời, Sở TN&MT Đà Nẵng cũng chủ trì triển khai thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ về việc giao mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cho nhà thầu thi công, không để xảy ra việc giao mỏ không đúng đối tượng, làm nảy sinh hoạt động mua đi bán lại, tăng giá vật liệu.

Bên cạnh đó, UBND các quận huyện chủ động phối hợp với các bộ, ngành có liên quan trong việc kiểm tra, rà soát chi phí giải phóng mặt bằng. Hạn chế tối đa việc tăng vốn đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện các dự án ngành giao thông vận tải.

Tuyết Ngân