02/02/2021

Đà Nẵng lập Tổ công tác liên ngành tháo gỡ vướng mắc, khó khăn về đất đai

Ngày 01/02, ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở TN-MT cho hay, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh vừa có Quyết định số 180/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác liên ngành tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn về đất đai, quy hoạch, tài chính và các vấn đề có liên quan khác đối với các dự án, khu đất trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Theo đó, Tổ công tác liên ngành tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn về đất đai, quy hoạch, tài chính và các vấn đề có liên quan khác đối với các dự án, khu đất trên địa bàn TP Đà Nẵng (gọi tắt là Tổ công tác tháo gỡ vướng mắc về đất đai) được thành lập theo Quyết định số 180/QĐ-UBND do ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng làm Tổ trưởng.

UBND TP Đà Nẵng quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành để tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn về đất đai, quy hoạch, tài chính và các vấn đề có liên quan khác đối với các dự án, khu đất trên địa bàn TP

UBND TP Đà Nẵng quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành để tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn về đất đai, quy hoạch, tài chính và các vấn đề có liên quan khác đối với các dự án, khu đất trên địa bàn TP

Sở TN-MT Đà Nẵng được giao làm cơ quan thường trực và bảo đảm điều kiện hoạt động của Tổ công tác tháo gỡ vướng mắt về đất đai TP Đà Nẵng. Thành viên Tổ công tác là đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan như Văn phòng UBND TP, Thanh tra TP, Sở Tài chính, Sở KH-ĐT, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, các đơn vị trực thuộc Sở TN-MT gồm Chi cục Quản lý đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Văn phòng Đăng ký đất đai.

Ngoài ra, Tổ trưởng Tổ công tác tháo gỡ vướng mắt về đất đai TP Đà Nẵng quyết định mời thêm đại diện của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trên địa bàn TP tham gia tư vấn cho Tổ công tác đối với những trường hợp cụ thể khi cần thiết.

Theo Quyết định 180/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Tổ công tác có nhiệm vụ đề xuất hướng giải quyết thuộc thẩm quyền của UBND TP Đà Nẵng và thẩm quyền của các sở, ngành một cách cụ thể nhằm tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn về đất đai, quy hoạch, tài chính và các vấn đề có liên quan khác đối với các trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn TP.

Đồng thời Tổ công tác có nhiệm vụ phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kết luận, kiến nghị; tham mưu, báo cáo và đề xuất UBND TP Đà Nẵng xem xét, quyết định. Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Hải Châu/Doanh nghiệp Việt Nam