28/08/2019

Đà Nẵng duyệt gần 1.500 tỷ đồng cho cải thiện môi trường nước

UBND TP. Đà Nẵng vừa phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng công trình cải thiện môi trường nước phía Đông (quận Sơn Trà) với tổng mức đầu tư 1.447 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2018 – 2020.

Theo đó, tiến hành xây dựng hệ thống cống bao đảm bảo thu gom được toàn bộ nước thải và một phần nước mưa nhằm bảo vệ môi trường, cảnh quan và phát triển du lịch. Đồng thời nâng cấp Trạm xử lý nước thải Sơn Trà (giai đoạn 2) để đảm bảo xử lý nước thải tập trung về Trạm đến năm 2030.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

UBND Thành phố giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông có trách nhiệm triển khai quản lý thực hiện Dự án đảm bảo chất lượng, hiệu quả, hoàn chỉnh đầy đủ các hồ sơ thủ tục, trình tự đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Hải Bình/Báo Đấu thầu