30/08/2019

Đà Nẵng đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án động lực, trọng điểm

Đà Nẵng vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện… tổ chức nghiên cứu về việc đánh giá công tác giải phóng mặt bằng trong thời gian qua.

Đặc biệt, đối với các dự án động lực, trọng điểm, phục vụ thu hút đầu tư, các ngành chức năng cần xem đây là nhiệm vụ quan trọng, cần sự tập trung chỉ đạo quyết liệt và phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư, phát triển kinh tế – xã hội thành phố. Từ nay trở đi, yêu cầu các chủ đầu tư điều hành dự án phối hợp các đơn vị liên quan lập kế hoạch giải phóng mặt bằng và tái định cư trước khi triển khai các dự án, đáp ứng mặt bằng thi công công trình.

UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất cụ thể về xây dựng phương án bồi thường giải tỏa, tái định cư theo hướng đền bù bằng tiền theo giá thực tế và chỉ giải quyết bố trí tái định cư cho các hộ giải tỏa phải di chuyển chỗ ở, khuyến khích tự người dân tái lo định cư để người dân có thêm sự lựa chọn, báo cáo về UBND thành phố trong tháng 10/2019.

Đối với hơn 15.000 lô đất tái định cư chưa bố trí, Đà Nẵng triển khai nghiên cứu xem xét điều chỉnh quy hoạch, hợp thửa để hình thành các công trình công cộng, thiết chế văn hóa, công viên cây xanh phục vụ người dân...

Đối với hơn 15.000 lô đất tái định cư chưa bố trí, Đà Nẵng triển khai nghiên cứu xem xét điều chỉnh quy hoạch, hợp thửa để hình thành các công trình công cộng, thiết chế văn hóa, công viên cây xanh phục vụ người dân…

Sở Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ khẩn trương tham mưu cơ chế chính sách về: chuyển đổi khu vực tái định cư từ địa phương thiếu quỹ đất tái định cư này sang địa phương thừa quỹ đất để hạn chế đầu tư mới khu tái định; cơ chế chính sách chuyển đổi tái định cư từ đường 5,5m lên các đường có mặt cắt lớn hơn (7,5m, 10,5m…); cơ chế chính sách đối với phương án tái định cư bằng tiền (hỗ trợ tự lo tái định cư), báo cáo về UBND thành phố trong tháng 9-2019.

Tham mưu bổ sung quy định cụ thể về số lần tiếp tối đa, thời hạn bàn giao mặt bằng sau khi có kết quả phê duyệt tiếp dân của cơ quan có thẩm quyền, thời hạn tối đa về thực hiện cưỡng chế thu hồi đất sau khi ban hành Quyết định xử lý cưỡng chế thu hồi đất nhằm khắc phục tình trạng hộ dân đã được giải quyết đúng, đủ và thỏa đáng các quyền lợi nhưng vẫn chây ỳ, cố tình không bàn giao mặt bằng nhưng Hội đồng Bồi thường không quyết liệt, ngại va chạm trong xử lý cưỡng chế thu hồi đất, báo cáo về UBND thành phố trong tháng 9-2019.

UBND thành phố cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho Hội đồng thẩm định giá thành phố nghiên cứu quy trình rút ngắn thời gian, đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt các vấn đề về giá đất tái định cư và hệ số giá đất thực hiện bồi thường nhằm đáp ứng kịp thời tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án; nghiên cứu, đề xuất các phương án đền bù đất nông nghiệp hợp lý hơn, nhất là các vị trí đất nằm xen kẽ trong khu dân cư tại các quận trung tâm thành phố. Báo cáo về UBND thành phố trong tháng 9/2019.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức công khai, minh bạch các loại quỹ đất (đất ở, đất thương mại dịch vụ…) để các tổ chức, cá nhân được biết; xây dựng kế hoạch quản lý, khai thác quỹ đất tái định cư theo nguyên tắc công khai, minh bạch, ưu tiên phục vụ bố trí tái định cư các dự án quan trọng, cấp bách, không nhất thiết các dự án đều phải đầu tư khu tái định cư riêng, báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố trong tháng 9/2019.

Đối với hơn 15.000 lô đất tái định cư chưa bố trí, triển khai nghiên cứu xem xét điều chỉnh quy hoạch, hợp thửa để hình thành các công trình công cộng, thiết chế văn hóa, công viên cây xanh phục vụ người dân, trình Sở Xây dựng có ý kiến, báo cáo về UBND thành phố trong tháng 10/2019.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng hướng dẫn chủ đầu tư điều hành dự án và UBND các quận, huyện liên quan tính toán tổng thể, dự báo nhu cầu và quỹ đất tái định cư đối với các đồ án quy hoạch, dự án mới; trong đó lưu ý, quy hoạch các dự án tái định cư trên địa bàn Hòa Vang phù hợp điều kiện nhà ở nông thôn gắn với bản sắc văn hóa địa phương…

Thoại Khanh/Pháp luật Plus