06/09/2017

Đà Nẵng: Báo cáo Chính phủ về bán đảo Sơn Trà

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề liên quan đến quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch quốc gia (DLQG) Sơn Trà, ngày 31/8, UBND TP Đà Nẵng đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ.


Bán đảo Sơn Trà được xem là bảo vật mà thiên nhiên ban tặng cho Đà Nẵng

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng đưa ra 5 đề xuất và 3 kiến nghị gồm: Phát triển Khu DLQG Sơn Trà trên cơ sở khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, ưu tiên phát triển các loại hình du lịch sinh thái, thể thao, nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch văn hóa – tâm linh; bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc phòng, giữ vững chủ quyền biển đảo, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, gìn giữ tài nguyên thiên nhiên và phòng chống thiên tai; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương, thúc đẩy các ngành dịch vụ khác phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Đồng thời, phát triển Khu DLQG Sơn Trà bền vừng, phù hợp với chiến lược và quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam, cũng như quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng duyên hải Nam Trung bộ và các lĩnh vực khác có liên quan.

Tiếp tục triển khai phát triển khu vực bán đảo Sơn Trà phù hợp với tinh thần Nghị quyết 33/NQ-TƯ của Bộ Chính trị. Việc quy hoạch, phát triển tại bán đảo Sơn Trà theo hướng bền vững, đảm bảo phương châm bảo tồn đi đôi với phát triển, phát triển để phát huy bảo tồn.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục xác định bán đảo Sơn Trà là một trong các khu du lịch quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/01/200 về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Quan tâm kiến nghị của các tổ chức và cá nhân về việc bảo tồn đa dạng sinh học, an ninh quốc phòng trong quá trình phát triển du lịch, cùng với đó là xem xét các kiến nghị của các nhà đầu tư tại khu, giải quyết hài hòa lợi ích của nhà đầu tư trong khuôn khổ lợi ích chung của cộng đồng theo hướng phát triển bền vững trong khu vực bán đảo Sơn Trà.

Trên cơ sở đề xuất và kiến nghị, Đà Nẵng đưa ra nguyên tắc phát triển của bán đảo Sơn Trà đó là: Giữ lại dự án đã xây dựng hoàn chỉnh và đã đưa vào hoạt động có hiệu quả; để đảm bảo an ninh quốc phòng các dự án tại bán đảo Sơn Trà phải do nhà đầu tư trong nước thực hiện, không ảnh hưởng đến khu vực phòng thủ và khu vực nhạy cảm về quốc phòng an ninh; phải coi trọng bảo tồn đa dạng sinh học, không ảnh hưởng đến đa dạng sinh học và khu vực các nhà khoa học cảnh báo có nhiều khả năng loài Voọc Chà vá chân nâu xuất hiện, công trình xây dựng phải tuân thủ theo quy chế quản lý đặc thù và hài hòa với môi trường tự nhiên sinh thái, đảm bảo về bình độ triển khai các dự án.

Trên cơ sở thống nhất của Chính phủ và Bộ Quốc phòng về việc cho phép phát triên các dự án kinh tế xã hội tại Bán đảo Sơn Trà từ bình độ 200m trờ xuống. Tuy nhiên, UBND TP Đà Nẵng đã rà soát thêm một số tiêu chí về cảnh quan tự nhiên, điều kiện hạ tầng kỹ thuật hiện trạng, điều kiện về địa hình đề xuất các công trình có chức năng lưu trú, công trình kiên cố, chỉ được triển khai từ bình độ 100m trở xuống. Các chức năng thuần túy phục vụ vui chơi giải trí, hoạt động ngoài trời, sinh hoạt cộng đồng có thể được triển khai từ bình độ 200m trở xuống, không có yếu tố cư trú tại khu vực bán đảo Sơn Trà.

Qua rà soát có 6 dự án không phù hợp với các tiêu chí đã nêu, kiến nghị điều chỉnh chuyển đổi công năng sang phục vụ du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, không có lưu trú. Xem xét cắt giảm quy mô của 10 dự án để phù hợp các tiêu chí đã nêu. Giữ nguyên 2 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư và phù hợp các tiêu chí nêu trên.

Trên Bán đảo Sơn Trà hiện nay đã phê duyệt 18 dự án của 10 nhà đầu tư. Trong đó có 3 dự án đã đầu tư gồm: Dự án Khu du lịch sinh thái biển Bãi Bắc (Intercontinental Peninsula Resort), Khu du lịch Sơn Trà Resort & Spa và khu nhà nghỉ, khu du lịch sinh thái Bãi Trẹm. Có 1 dự án đang triển khai nhưng tạm dừng là khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái biển Tiên Sa. Ba dự án đã triển khai một phần nhưng sau đó tạm dừng đó là: Dự án khu du lịch Bãi Trẹm (dự án Mercure Sơn Trà Resort); khu du lịch biển Bãi Bụt; khu du lịch sinh thái nhà nghỉ, dịch vụ tại bán đảo Sơn Trà.

Các dự án chưa triển khai gồm 11 dự án : Dự án Khu du lịch biệt thự sinh thái cao cấp Ghềnh Đa – Mũi Nghê; khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Tây Nam Suối Đá; khu du lịch sinh thái biển Ghềnh Bàn – Bãi Đa; khu du lịch ven biển và biệt thự sinh thái cao cấp Hồ Xanh; khu du lịch ven biển và biệt thự sinh thái cao cấp Hồ Xanh mở rộng; khu du lịch sinh thái biển kết hợp nuôi trồng hải sản; Dự án khu du lịch sinh thái biển Bãi Bắc mở rộng; khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa mở rộng; khu du lịch Biển Đông mở rộng; khu du lịch Bãi Rạng; khu biệt thự bán đảo Sơn Trà.

Theo báo cáo thì các dự án tại Bán đảo Sơn Trà đều được hình thành trong giai đoạn từ năm 2003 đến 2012, phù hợp với Quy hoạch chung của thành phố đến năm 2020. Việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch các dự án nêu trên đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định về an ninh, quốc phòng với cao trình xây dựng các dự án dưới cao trình 200m so với mặt nước biển và không có nhà đầu tư nước ngoài.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu DLQG Sơn Trà TP Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, vấn đề về đa dạng sinh học mới được quan tâm đầy đủ.

UBND TP Đà Nẵng cũng cho biết: Tại buổi đối thoại với các doanh nghiệp và nhà đầu tư tại Bán đảo Sơn Trà, các chủ đầu tư các dự án đã có nhiều ý kiến mong muốn phát triển bán đảo Sơn Trà, để biến bán đảo trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn của thành phố và cả nước. Ví dụ như dự án Da Nang Intercontinental Sun Peninsula Resort tuy mới khai trương từ năm 2012 nhưng đến nay đă 3 lần được bầu chọn là Khu du lịch nghỉ dưỡng sang trọng nhất thế giới và là địa điểm gặp gỡ của lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên trong thời gian diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại TP Đà Năng vào tháng 11/2017.

Xin được giữ nguyên số lượng phòng lưu trú và biệt thự như quy hoạch được UBND thành phố phê duyệt. Đối với những dự án ven biển, có cao trình thấp hơn đường lên đỉnh Sơn Trà, không ảnh hưởng nhiều đến cảnh quan, đa dạng sinh học và an ninh quốc phòng, đề nghị xem xét cho phép triển khai theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt.

Giữ nguyên mục tiêu của dự án đã được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đầu tư. Giữ nguyên mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất trên các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp cho dự án phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai.

Đối với các dự án chưa làm thủ tục giao đất, cho thuê đất, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì tiếp tục cho phép hoàn thiện các thủ tục pháp lý trước khi thực hiện.

Đối với những dự án mở rộng nhưng không ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng, không có diện tích rừng đặc dụng…thì kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho tiếp tục thực hiện.

Ngọc Long/BXD