16/03/2015

Cuộc thi thiết kế sáng kiến mới và quy hoạch cộng đồng ở châu Phi (phía Nam Sahara)

bai-6

Thiết kế sáng kiến mới và quy hoạch cộng đồng ở châu Phi (CPDI Africa) là một cảm hứng về văn hoá dựa trên nghiên cứu và cuộc thi về thiết kế – xây dựng được mở ra để truyền cảm hứng cho sự phát triển của các khu phố và cộng đồng trên lục địa với kiến trúc hiện đại của châu Phi bao gồm cả văn hoá và môi trường bền vững. CPDI Africa hứa hẹn sẽ có sự tham gia từ các cộng đồng thiết kế đến từ cả trong và ngoài châu Phi để thực hiện tầm nhìn của nó.

THÔNG TIN CUỘC THI:

 • Hạng mục : Giải quốc tế
 • Giới hạn: mọi đối tượng
 • Thời hạn đăng ký: 31/05/2015
 • Thời hạn nộp bài: 31/07/2015
 • Phí tham dự: $25
 • Giải thưởng: Nhất – $5000, Nhì – $2000, Ba $1000
 • Email cuộc thi: info@cpdiafrica.org
 • Web Site cuộc thi: http://www.cpdiafrica.org/


GIẢI THƯỞNG

 • Giải Nhấtvới số tiền là: $5,000 là phương án thiết kế xuất sắc nhất và được lựa chọn cho một dự án thiết kế & xây dựng. Đăng bài chính trong ấn phẩm của AMADi (Africa Management Development Institute = Viện quản lý và phát triển châu Phi)
.
 • Giải Nhìsẽ nhận được số tiền là $2,000 và đăng bài chính trong ấn phẩm của AMADi
 • Giải Basẽ nhận được số tiền là $1,000 và đăng bài chính trong ấn phẩm của AMADi
 • Runner-upsẽ có 22 người chiến thắng và nhận được: đăng bài chính trong ấn phẩm AMADi, được công nhận và giới thiệu tại lễ trao giải thưởng của CPDI Africa.
 • Các giải thưởng khác: tất cả những nhà thiết kế đạt giải sẽ có cơ hội được thực tập với Southern Sahara and affiliate Organizational Partners. Cơ hội đặc biệt này đồng nghĩa với việc sẽ tham gia trong các dự án xây dựng của CPDI Africa, workdhops, phim tài liệu và ấn phẩm hàng năm về thiết kế kiến trúc đương đại để xây dựng tại châu Phi của AMADi.
 • Những nhà thiết kế đạt giải sẽ nhận giải thưởng ghi nhận đặc biệt trong buổi lễ trao giải thường niên của CPDI Africa, buổi lễ được tổ chức bởi với sự tham gia của các tổ chức đối tác, nhà tài trợ, báo chí, khách mời đặc biệt và hỗ trợ từ công chúng.
 • Tất cả các nhà thiết kế sẽ xuất hiện trong triển lãm “Nghẹ thuật của kiến trúc châu Phi” và các phim tài liệu.

KHUNG THỜI GIAN:

01/01/2015: Ra mắt cuộc thi
31/05/2015: Hết hạn nhận hồ sơ đăng ký
31/07/2015: Hết hạn gửi bài

Theo Kienviet.net