15/01/2021

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản tổ chức họp tổng kết công tác năm 2020 và kế hoạch triển khai công tác năm 2021

Sáng 14/01, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) tổ chức họp tổng kết báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 và kế hoạch triển khai công tác năm 2021.Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cùng tất cả các cán bộ, công chức của Cục và lãnh đạo các phòng.

Phó Cục trưởng Nguyễn Mạnh Khởi, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020

Phó Cục trưởng Nguyễn Mạnh Khởi, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020

Theo Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản Nguyễn Mạnh Khởi, Cục đã thực hiện quán triệt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết chỉ thị của cấp trên, trong năm 2020 tập thể lãnh đạo Cục đã phối hợp với Chi ủy Cục tổ chức tốt các công tác về chính trị và tư tưởng theo hướng dẫn của Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ. Thực hiện chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, hiện đã có 63/63 địa phương hoàn thành việc xây dựng Chương trình phát triển nhà ở đã được HĐND cấp tỉnh thông qua. Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản đã tổ chức 02 Đoàn công tác làm việc với Sở Xây dựng Hà Nội và Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh để nghiên cứu khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp cải tạo chung cư cũ. Theo kế hoạch hành động của Cục đã được phê duyệt, trong năm 2020 Cục đã tổ chức 01 đoàn kiểm tra về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về nhà ở, công sở và thị trường bất động sản tại các địa phương và thực hiện kiểm tra tình hình quản lý và sử dụng nhà ở cho sinh viên đầu tư bằng vốn Trái phiếu chính phủ tại 14 địa phương…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đánh giá kết quả và góp ý kế hoạch triển khai công tác 2021

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đánh giá kết quả và góp ý kế hoạch triển khai công tác 2021

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đánh giá cao những kết quả mà Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản đã đạt được trong năm qua. Về kế hoạch triển khai công tác năm 2021, Thứ trưởng yêu cầu Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản cần hoàn thành công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế; sửa đổi Luật nhà ở làm sao để chỉ rõ được cho người dân và doanh nghiệp dễ nắm bắt và thực hiện…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cũng mong muốn, trong thời tới Cục Quản lý Nhà và thị trường bất động sản cải cách lề lối làm việc theo phương hướng phải sử dụng công nghệ thông tin để rút ngắn thời gian hiệu quả và nhanh hơn.

Phó Cục trưởng Nguyễn Mạnh Khởi gửi lời cảm ơn đến Thứ Trưởng đã quan tâm và chỉ đạo sát sao

Phó Cục trưởng Nguyễn Mạnh Khởi gửi lời cảm ơn đến Thứ Trưởng đã quan tâm và chỉ đạo sát sao

Tiếp thu những góp ý của Thứ trưởng, Phó Cục trưởng Nguyễn Mạnh Khởi chia sẻ: Tập chung rà soát, nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản; Đôn đốc các địa phương thực hiện rà soát các kế hoạnh và khai thác sử dụng quỹ đất đô thị dành cho phát triển nhà ở xã hội; Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu thị trường bất động sản gắn với thực hiện chiến lược phát triển nhà ở quốc gia.

Anh Đức/BXD