16/05/2017

Công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ tại Bộ Xây dựng

Ngày 16/5, Đoàn kiểm tra số 471 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phạm Hồng Hà, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cùng các đồng chí trong Ban Cán sự, các Thứ trưởng Bộ Xây dựng.


Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn kiểm tra số 471 về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ của Bộ Chính trị làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng.

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết: Thực hiện Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 và Quyết định số 68-QĐ/TW ngày 04/7/2007 của Bộ Chính trị, thời gian qua, Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng đã quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc các nội dung của kết luận, quyết định của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương; đồng thời đã ban hành một số hướng dẫn, chỉ đạo về công tác quy hoạch; rà soát, bổ sung quy hoạch; công tác đánh giá, nhận xét, lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ; đồng chí Bộ trưởng cũng đã ban hành quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái đối với công chức, viên chức lãnh đạo quản lý tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ.

Kết quả: Về Công tác quy hoạch, đã đề nghị phê duyệt quy hoạch chức danh Bộ trưởng, Thứ trưởng giai đoạn 2010-2015, 2015-2016 và 2016-2021. Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng đã ban hành quyết định quy hoạch các chức danh diện Ban cán sự đảng quản lý, với tỷ lệ cán bộ trẻ 70% và cán bộ nữ ở khối sự nghiệp trên 30%.

Về luân chuyển: diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý là 4 đồng chí và diện Ban cán sự đảng quản lý là 51 đồng chí.

Về bổ nhiệm cán bộ: Bộ đã trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm 3 đồng chí thứ trưởng, bổ nhiệm lại 2 đồng chí; đồng thời từ năm 2012 đến nay Bộ đã bổ nhiệm 67 đồng chí và bổ nhiệm lại 39 đồng chí là trưởng, phó các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ quản lý.


Đồng chí Phạm Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng báo cáo công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ.

Đồng chí Phạm Hồng Hà khẳng định: Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng xác định công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm, do đó luôn được thực hiện một cách nghiêm túc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo đúng quy trình. Nhờ vậy, chất lượng các khâu được nâng cao hơn và có chuyển biến rõ rệt. Các cán bộ được bổ nhiệm và luân chuyển đều đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng cũng đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường xây dựng tạo nguồn cán bộ, mạnh dạn đưa vào quy hoạch cán bộ trẻ, cán bộ nữ, chú trọng đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ…

Qua công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ đã thể hiện được thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện quy hoạch, phù hợp với đơn vị mình, đồng thời đề xuất chính sách hợp lý với cán bộ luân chuyển. Đến nay, không có trường hợp nào không thực hiện được kế hoạch luân chuyển…

Nhất trí với báo cáo kết quả của Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng, tuy nhiên, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh trong thời gian tới, Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo, gắn với thực hiện Quy chế về bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử, ban hành kèm theo Quyết định số 68-QĐ/TW ngày 04/7/2007 của Bộ Chính trị khóa X.

Xây dựng tiêu chí và thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ để làm tốt công tác quy hoạch, đúng nguyên tắc, quy trình; phải khách quan, công tâm và minh bạch; thực hiện quy hoạch đủ tỷ lệ về số lượng, đảm bảo 3 độ tuổi, tăng tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Việc luân chuyển cán bộ phải thực hiện đúng nguyên tắc, bảo đảm sự ổn định, có tính kế thừa và phát triển; giữ gìn đoàn kết nội bộ, từng bước kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy.

Đồng thời, cần thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, đánh giá đúng người, đúng việc để bố trí, bổ nhiệm cán bộ; Tăng cường kiểm tra, giám sát, định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm nhằm đánh giá lại những mặt đã làm được, những mặt còn hạn chế, nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục.

Theo kế hoạch, Đoàn kiểm tra số 471 sẽ làm việc tại Bộ Xây dựng từ ngày 16 đến ngày 19/5/2017 với 5 tổ chức Đảng, đơn vị trực thuộc; phân công đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng Đoàn trực tiếp chủ trì thông qua báo cáo kiểm tra đối với Ban Cán sự đảng và làm việc với các tổ chức, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng.

Sau đợt kiểm tra này, Đoàn kiểm tra sẽ có buổi làm việc với tập thể Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng để thông qua báo cáo kết quả trước khi báo cáo Bộ Chính trị.

Vân Anh/Báo Xây dựng