04/10/2016

Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng bầu Chủ tịch mới

Ngày 4/10, BCH Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng khóa VII đã tiến hành phiên họp đầu tiên. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ – Chủ tịch CĐXDVN.


Phiên họp thứ nhất

BCH gồm 27 ủy viên được bầu từ Đại hội vừa qua, đã thống nhất bầu Ban Thường vụ khóa VII gồm 9 ủy viên. Đồng chí Diệp Thị Thu Huyền đã được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng khóa VII (2016- 2021).

Hai Phó Chủ tịch cũng được bầu mới là đồng chí Hà Mạnh Hoạt và Trương Thị Thu Thanh. Ngoài ra BCH, cũng đã thống nhất bầu Ủy ban Kiểm tra, Ủy ban Nữ công khóa VII.


Chia tay các ủy viên BCH khóa VI

Lê Mỹ/Báo Xây dựng