09/11/2015

Công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2030

Ngày 7/11, Lễ công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 1626/QĐ – TTg ngày 18/09/2015 của Thủ tướng Chính phủ đã được tổ chức tại Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.


Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn trao hồ sơ quy hoạch cho đại diện lãnh đạo địa phương.

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long, cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Ninh…

Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái gồm toàn bộ 17 phường thuộc TP Móng Cái và 9 xã, thị trấn thuộc huyện Hải Hà, phía Đông và Nam giáp biển Đông, phía Tây giáp hai huyện Đầm Hà và Vân Đồn; phía Bắc giáp TP Đông Hưng (Trung Quốc). Tổng diện tích tự nhiên Khu kinh tế hơn 120.000ha, trong đó, diện tích đất liền hơn 66.000ha và diện tích mặt biển là 55.000ha.

Đây sẽ là trung tâm phát triển kinh tế, thương mại, du lịch, dịch vụ và cảng biển của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, của vành đai kinh tế ven biển vịnh Bắc bộ và đầu mối với hành lang kinh tế Côn Minh (Trung Quốc); có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng của vùng đồng bằng sông Hồng và quốc gia.

Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng phê duyệt có ý nghĩa quan trọng đối với việc xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái.

Cửa khẩu Móng Cái sau khi được quy hoạch sẽ trở thành một khu kinh tế phát triển có tính đặc thù, mang tầm quốc tế và có tính cạnh tranh quốc tế cao. Trong tương lai, Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái sẽ trở thành một cực tăng trưởng phát triển kinh tế ven biển vịnh Bắc bộ và là động lực phát triển mạnh của vùng Đông Bắc.


Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn phát biểu tại buổi lễ.

Tại biểu lại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn khẳng định: “Phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái sẽ đảm bảo an ninh quốc phòng, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác, giao lưu kinh tế, văn hoá – xã hội và đảm bảo vùng biên giới hoà bình, hữu nghị, cùng phát triển”.

Đồng thời, Thứ trưởng nhấn mạnh: Quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái có vai trò quan trọng. Đây sẽ là cơ sở pháp lý cho việc quản lý sử dụng đất đai, lập các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, triển khai các chương trình phát triển và các dự án đầu tư.

Thứ trưởng cũng đánh giá cao sự phối hợp giữa UBND TP Móng Cái, huyện Hải Hà, UBND tỉnh Quảng Ninh và các bộ, ngành, các tổ chức, cá nhân trong quá trình tham gia quá trình lập Đồ án.

Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn yêu cầu: Trong chương trình và kế hoạch phát triển đô thị theo quy hoạch, cần có giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh quốc phòng. Đồng thời, công tác tổ chức rà soát việc lập, điều chỉnh, phê duyệt các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị cũng cần phải tiến hành cẩn thận để làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư.


Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Tỉnh Quảng Ninh ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, đặc biệt là quản lý về kiến trúc, bao gồm các công trình xây dựng mới và cải tạo nâng cấp, nhằm tạo hình ảnh đặc trưng cho Khu kinh tế cửa khẩu phát triển năng động.

Bên cạnh đó, công tác quản lý cũng phải được siết chặt nhằm đảm bảo khai thác hiệu quả quỹ đất phát triển TP, quản lý và sử dụng đất theo đúng các quy định của pháp luật về đất đai.

Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn tin tưởng rằng, với tinh thần trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân Móng Cái – Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh cùng sự phối hợp và hỗ trợ có hiệu quả của các bộ, ngành Trung ương, Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái sẽ trở thành khu vực tăng trưởng, phát triển kinh tế cho vùng tỉnh và khu vực trong thời gian tới.

Đào Anh/Báo Xây dựng