23/08/2016

Công bố quy chế quy hoạch, kiến trúc đô thị chung TP. Hải Phòng

Ngày 22/8, thừa ủy quyền của UBND TP. Hải Phòng, Sở Xây dựng tổ chức công bố quy chế quy hoạch, kiến trúc đô thị chung TP. Hải Phòng theo Quyết định số 1339/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của UBND TP. Hải Phòng, có hiệu lực từ ngày 26/7/2016.


Ban hành Quy chế Quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Hải Phòng góp phần đẩy nhanh xây dựng thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại.

Quy chế nhằm quản lý về thực hiện theo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1448/QĐ-TTg ngày 16/9/2009; kiểm soát theo định hướng phát triển kiến trúc, bảo vệ cảnh quan đô thị trên phạm vi toàn thành phố Hải Phòng; kiểm soát việc xây dựng mới, cải tạo, chỉnh trang đô thị bảo đảm sự phát triển đồng bộ, hài hòa; quy định cụ thể trác nhiệm quản lý quy hoạch, kiến trúc các cấp chính quyền của thành phố.

Nội dung chủ yếu bao gồm: Quy chế quản lý đối với quy hoạch và không gian thành phố, đưa ra quy chế cụ thể cho: Khu vực đô thị hiện hữu; khu vực đô thị mới; khu vực cảnh quan trong đô thị; khu vực bảo tồn, khu vực công nghiệp; khu vực dự trữ phát triển; khu vực quôc phòng an ninh; khu vực giáp ranh nội ngoại thị, làng xóm trong nội thành, nội thị.

Quy chế quản lý đối với công trình kiến trúc. Đưa ra quy chế cụ thể cho: công trình công cộng, công trình nhà ở, công trình có tính đặc thù.

Quy chế quản lý đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông. Quy định trách nhiệm và tổ chức thực hiện đối với: UBND thành phố, các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức cá nhân.

Điều khoản thi hành: Quy định về xử lý chuyển tiếp và các điều khoản thi hành khi thực hiện quy chế này.

Mỹ Hạnh/Báo Xây dựng