12/01/2016

Công bố giải Kiến trúc xanh SPEC dành cho Sinh viên Kiến trúc và Kiến trúc sư Trẻ năm 2015

Giải Kiến trúc Xanh SPEC dành cho Sinh viên Kiến trúc và Kiến trúc sư Trẻ năm 2015 được phát động từ ngày 27/3/2015 đến hết ngày 31/12/2015 đã nhận được 126 đồ án tham dự trong đó có: 88 đồ án của Sinh viên Kiến trúc và 38 công trình của Kiến trúc sư trẻ. BTC xin thông báo danh sách kết quả đạt giải thưởng Kiến trúc xanh Spec Go Green 2015.

Dưới đây là danh sách kết quả Giải thưởng Spec Go Green 2015: Ket qua