07/12/2015

Công bố 4 thủ tục hành chính liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Ngày 25/11/2015, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đã kí Quyết định số 1373/QĐ-BXD, về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.


Ảnh minh họa

Theo đó, việc công bố 04 thủ tục hành chính mới ban hành theo quy định tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng như sau:

Cấp giấy phép quy hoạch xây dựng cho dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng đặc thù cấp quốc gia; Cấp giấy phép quy hoạch xây dựng cho dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng đặc thù thuộc thẩm quyền của UBND huyện; Thẩm định nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng; Thẩm định nhiệm vụ, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày văn bản quy phạm pháp luật có nội dung quy định chi tiết về thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Theo Báo Xây dựng