14/09/2020

Chuyển giao đơn vị quản lý nhà, đất sở hữu nhà nước

Sở Xây dựng TPHCM vừa ban hành quyết định chuyển giao công tác quản lý vận hành quỹ nhà ở, đất ở thuộc sở hữu nhà nước (SHNN) cho Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng. 

sggp-biet-thu-cu_zzft_fxjq

 

Theo đó, công tác quản lý vận hành quỹ nhà ở, đất ở thuộc SHNN trên địa bàn TPHCM bao gồm: nhà ở cũ, căn hộ và nền đất tái định cư thuộc SHNN từ các Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận – huyện, Đội Quản lý nhà quận Tân Phú, UBND quận Bình Tân và Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà ở thành phố sẽ giao về Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (thuộc Sở Xây dựng TPHCM). Thời gian thực hiện từ ngày 1-10 đến 30-11-2020.

Sở Xây dựng đề nghị UBND các quận – huyện thực hiện bàn giao cho Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (trường hợp UBND quận, huyện trực tiếp quản lý, vận hành), hoặc chỉ đạo các đơn vị quản lý vận hành nhà ở, đất ở thuộc SHNN trên địa bàn (trường hợp quỹ nhà ở, đất ở do các đơn vị thuộc quận – huyện quản lý) phối hợp với Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng thực hiện bàn giao, tiếp nhận theo đúng thời gian nêu trên.

Các đơn vị quản lý vận hành quỹ nhà ở, đất ở thuộc SHNN phải bàn giao đầy đủ hồ sơ phục vụ công tác quản lý vận hành cho Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng, đảm bảo tính kế thừa, liên tục trong hoạt động quản lý vận hành quỹ nhà ở, đất ở thuộc SHNN trên địa bàn thành phố; chấm dứt công tác vận hành nhà ở, đất ở kể từ ngày bàn giao.

Đối với nhân sự đang trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà ở, đất ở tại các cơ quan, đơn vị quản lý nhà thuộc SHNN trên địa bàn, nếu có nhu cầu chuyển công tác về Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng, đề nghị các đơn vị lập danh sách cụ thể gửi về Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng để được hướng dẫn về đối tượng, điều kiện thi tuyển, xét tuyển viên chức theo quy định.

Vi Quân/Sài Gòn giải phóng