07/07/2015

Chuyển 22,4ha đất lúa làm khu đô thị Bắc thị trấn Kỳ Anh (Hà Tĩnh)

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý cho UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định chuyển mục đích sử dụng 22,4 ha đất trồng lúa để thực hiện Dự án xây dựng hạ tầng khu đô thị, thương mại và dịch vụ tổng hợp Bắc thị trấn Kỳ Anh.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng vừa đồng ý với đề nghị của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc lập quy hoạch chung thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng vừa đồng ý với đề nghị của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc lập quy hoạch chung thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên theo đúng quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 và Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ.

Được biết, Dự án xây dựng hạ tầng khu đô thị, thương mại và dịch vụ tổng hợp Bắc thị trấn Kỳ Anh có tổng diện tích 38,77 ha, trong đó sử dụng 22,4 ha đất trồng lúa tại các xã Kỳ Thư, Kỳ Văn và Kỳ Tân huyện Kỳ Anh đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500.

Dự án có trong danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm 2015 của kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Kỳ Anh đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt.

Việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án trên phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất trồng lúa được phép chuyển mục đích theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Hà Tĩnh được Chính phủ xét duyệt.

Theo Đầu tư