08/09/2015

Chương trình phát triển nhà ở trọng điểm: Đạt được nhiều kết quả tích cực

Báo cáo mới nhất của Bộ Xây dựng cho thấy việc tập trung nguồn lực triển khai các Chương trình phát triển nhà ở trọng điểm đạt được nhiều kết quả tích cực.

Chương trình nhà ở cho người có công: Đã hoàn thành hỗ trợ xong cho 52.351 hộ (với 33.768 căn xây mới và 18.583 căn sửa chữa, cải tạo); Đang triển khai hỗ trợ cho 10.925 hộ (với 5.680 căn xây mới và 5.245 căn sửa chữa, cải tạo).

Chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung: Tổng số hộ thuộc diện đối tượng hỗ trợ là 25.817 hộ; Mặc dù nguồn vốn hỗ trợ cho các hộ nghèo năm 2014 chậm, nhưng đến nay, các địa phương đã thực hiện được 4.057 hộ đạt 16% so với Đề án, đạt 62% so với kế hoạch 2014.

Chương trình nhà ở sinh viên: Đến nay đã có 85/95 dự án nhà ở sinh viên hoàn thành đưa vào sử dụng, bố trí cho khoảng gần 200.000 sinh viên. 10 dự án đang trong giai đoạn xong phần thô. Số lượng sinh viên, học sinh đã được bố trí vào ở đạt tỷ lệ bình quân chung khoảng 80% (phần lớn các dự án đã lấp đầy).

Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ ĐBSCL theo Quyết định số 1151/QĐ-TTg ngày 26/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung các Dự án đầu tư (giai đoạn 2), được Thủ tướng Chính phủ đồng ý kéo dài thời gian thực hiện đến hết năm 2020: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện giai đoạn 2 của Chương trình đến hết năm 2020, Bộ Xây dựng đã dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách đầu tư bổ sung các cụm tuyến dân cư giai đoạn 2016-2020. Dự kiến giai đoạn 2016 – 2020 sẽ tôn nền 80 cụm tuyến dân cư; xây dựng 43 bờ bao khu dân cư có sẵn để đảm bảo cho các hộ dân có chỗ ở an toàn, ổn định cho 43.405 hộ dân.

Chương trình hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 – 2015. Ngày 10/8/2015 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 – 2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2). Hiện nay, Bộ Xây dựng đang soạn thảo văn bản hướng dẫn các địa phương lập đề án và Thông tư hướng dẫn triển khai thực hiện. Tổng số hộ nghèo thuộc đối tượng của Chương trình theo báo cáo của các địa phương là 311.215 hộ.

Chương trình triển khai Chương trình phát triển nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp: Đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 39 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, quy mô xây dựng khoảng 20.600 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 7.460 tỷ đồng. Đang tiếp tục triển khai 93 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, quy mô xây dựng khoảng 57.700 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 28.700 tỷ đồng.

Chương trình phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân KCN: Đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 83 dự án nhà ở xã hội cho công nhân, với quy mô xây dựng khoảng 28.000 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 6.600 tỷ đồng. Đang tiếp tục triển khai 63 dự án nhà ở xã hội cho công nhân với quy mô xây dựng khoảng 69.300 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 18.790 tỷ đồng.

Kết quả giải ngân gói hỗ trợ 30 nghìn tỷ đồng, tính đến ngày 30/7/2015 tổng số tiền đã cam kết là 17.045 tỷ đồng, đã giải ngân là 10.141 tỷ đồng. Trong đó: Ký hợp đồng cam kết cho vay 24.150 hộ với số tiền là 11.090 tỷ đồng; Cam kết cho vay 43 dự án với số tiền là 5.955 tỷ đồng.

Thư Kỳ/ Báo Xây dựng