17/07/2015

Chuẩn bị sửa đổi Nghị định 42/2009/NĐ-CP

Ngày 16/7, tại Hà Nội, Cục Phát triển Đô thị – Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội thảo tham vấn sửa đổi Nghị định 42/2009/NĐ-CP về phân loại đô thị với sự tham dự của đại diện các Bộ, ngành, các địa phương, hội nghề nghiệp…


Quang cảnh hội thảo.

Theo Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009, các đô thị tại Việt Nam hiện được phân thành 6 loại: Đô thị loại đặc biệt là thành phố trực thuộc Trung ương có các quận nội thành, huyện ngoại thành và các đô thị trực thuộc.

Đô thị loại đặc biệt có quy mô dân số toàn đô thị từ 5 triệu người trở lên. Mật độ dân số khu vực nội thành từ 15.000 người/km2 trở lên. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp tối thiểu đạt 90% so với tổng số lao động…

Đô thị loại I, loại II là TP trực thuộc Trung ương có các quận nội thành, huyện ngoại thành và có thể có các đô thị trực thuộc; là TP thuộc tỉnh có các phường nội thành và các xã ngoại thành.

Đô thị loại III là TP hoặc thị xã thuộc tỉnh có các phường nội thành, nội thị và các xã ngoại thành, ngoại thị.

Đô thị loại IV là thị xã thuộc tỉnh có các phường nội thị và các xã ngoại thị. Đô thị loại IV, đô thị loại V là thị trấn thuộc huyện có các khu phố xây dựng tập trung và có thể có các điểm dân cư nông thôn.

Việt Nam hiện có 774 đô thị. Các đô thị lớn, nhất là Hà Nội và TP. HCM đều đang phải đối diện với những vấn đề lớn về gia tăng dân số ở khu vục trung tâm, ngập úng, ùn tắc giao thông, thiếu năng lượng, ô nhiễm nguồn nước. Tuy nhiên, ở một số đô thị loại III, IV, V có nhiều đặc thù nên không bảo đảm tiêu chí của Nghị định 42.

Theo ông Đỗ Viết Chiến – Cục trưởng Cục Phát triển đô thị: Việc sửa đổi Nghị định phân loại đô thị sẽ góp phần hạn chế phát triển đô thị một cách ồ ạt như trong thời gian vừa qua, đồng thời nhằm mục đích hạn chế việc “nợ” các chỉ tiêu khi xét duyệt phân loại đô thị.

Sau khi lấy ý kiến đóng góp của các hội chuyên môn nghề nghiệp và các chuyên gia, cơ quan quản lý thuộc các lĩnh vực cho dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 42, Bộ Xây dựng sẽ sớm hoàn thiện dự thảo Nghị định và trình Chính phủ ban hành.

Theo Xây dựng