15/10/2019

Chốt phương án xử lý Mã Pì Lèng Panorama

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), việc cải tạo, chỉnh trang công trình trên Mã Pì Lèng đảm bảo không làm ảnh hưởng đến tầm nhìn toàn cảnh, an toàn, hài hoà với cảnh quan thiên nhiên, phù hợp với bản sắc văn hoá truyền thống đồng bào các dân tộc ở Hà Giang.

Theo Bộ VHTTDL, mặc dù công trình Panorama được xây dựng ngoài khu vực bảo vệ II của danh lam thắng cảnh Mã Pì Lèng nhưng lại nằm trong công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn – di sản được UNESCO ghi danh (công viên cao nguyên đá Đồng Văn) với 03 quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt.

Điều 36 Luật Di sản văn hóa quy định: “Khi phê duyệt dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài các khu vực bảo vệ di tích quy định tại Điều 32 của Luật này mà xét thấy có khả năng ảnh hưởng xấu đến cảnh quan thiên nhieien và môi trường, sinh thái của di tích thì phải có ý kiến thẩm định bằng văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về văn hóa, thể thao và du lịch”.

Như vậy, việc xây dựng công trình Panorama không đảm bảo đúng các nội dung yêu cầu tại quy định nêu trên, không thực hiện mục tiêu bảo vệ và phát huy giá trị danh lam thắng cảnh công viên cao nguyên đá Đồng Văn theo quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng văn đã được Thủ tướng phê duyệt.

Khá nhiều du khách đến Mã Pì Lèng Panorama trước khi công trình này treo biển tạm dừng hoạt động

Khá nhiều du khách đến Mã Pì Lèng Panorama trước khi công trình này treo biển tạm dừng hoạt động

Xét về tổng thể thẩm mỹ, hình thức công trình Panorama không phù hợp với cảnh quan thiên nhiên, truyền thống, bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc trong khu vực, gây cản trở đến tầm nhìn của du khách tham quan.

Bên cạnh đó, ảnh hưởng đến môi trường khi công trình đi vào hoạt động chưa có đánh giá tác động môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

“Đây là sai phạm cần xử lý nghiêm để tránh gây ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng dân cư ở địa phương và trên cả nước”, Bộ VHTTDL chỉ rõ.

Trên cơ sở thống nhất quan điểm và phương hướng giải quyết của UBND tỉnh Hà Giang, Bộ VHTDL đưa ra giải pháp khắc phục theo hướng cải tạo, chỉnh trang thành điểm dừng chân ngắm cảnh cho khách du lịch với quy mô, kiến trúc phù hợp, không làm ảnh hưởng đến tầm nhìn toàn cảnh, đảm bảo an toàn, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên.

Bên cạnh đó, không gây tác động tiêu cực đến môi trường, phù hợp với bản sắc văn hóa truyền thống đồng bào các dân tộc ở Hà Giang.

Đồng thời, Bộ yêu cầu phải thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt dự án theo đúng quy định của pháp luật trước khi triển khai thực hiện.

Nhằm phát huy giá trị cảnh quan của danh lam thắng cảnh quốc gia Mã Pì Lèng, đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững, Bộ đề nghị tỉnh Hà Giang xây dựng quy hoạch tổng thể mặt bằng khu vực danh lam thắng cảnh Mã Pì Lèng và vùng cảnh quan xung quanh phù hợp với nội dung 03 quy hoạch công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá đồng văn đã được thủ tướng phê duyệt.

Đồng thời, tỉnh Hà Giang tăng cường hơn nữa công tác quản lý Nhà nước, kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, phố biển các quy định của pháp luật về di sản văn hóa và các quy định pháp luật khác có liên quan để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ di sản văn hóa và danh lam thắng cảnh.

Mã Pì Lèng Panorama là công trình bao gồm một quán cà phê nằm giáp quốc lộ và các phòng ngủ kèm ban công được xây giật cấp. Ngay khi xuất hiện, công trình này đã tạo ra một cuộc tranh cãi giữa hai luồng ý kiến ủng hộ và không ủng hộ.

Sáng ngày 14/10, Mã Pì Lèng Panorama đưa ra bảng thông báo tạm dừng hoạt động, vài ngày sau khi công trình này được phủ lại bằng sơn màu xanh.

Phương Anh/The Leader