12/09/2017

Chỉ số giá xây dựng Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP Hồ Chí Minh

 Nhằm tạo cơ sở áp dụng chỉ số giá xây dựng cho điều chỉnh giá hợp đồng, mới đây Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2092/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý Đường sắt đô thị – UBND TP Hồ Chí Minh cho ý kiến về thỏa thuận chỉ số giá xây dựng Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành – Suối Tiên.


Tuyến đường sắt đô thị số 1 đoạn trên cao sẽ được rút ngắn thời gian xuống từ 1,5-2 năm so với kế hoạch để có thể đưa vào sử dụng trong năm 2018.

Về vấn đề này, sau khi xem xét Bộ Xây dựng có ý kiến như sau, về phương pháp và cơ sở tính toán chỉ số giá xây dựng thì việc xác định chỉ số giá vật liệu xây dựng, nhân công xây dựng, máy thi công xây dựng thuộc Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành – Suối Tiên do Phân viện Kinh tế xây dựng miền Nam thông báo tại văn bản số 17/PVKT/CSG ngày 05/4/2017 và văn bản số 37/PVKT/CSG ngày 20/5/2017 có đủ căn cứ pháp lý, phù hợp với các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Phương pháp và cơ sở dữ liệu đầu vào để tính toán các chỉ số giá xây dựng phù hợp với quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng; Các chỉ số giá xây dựng tính toán phù hợp với sự biến động giá cả trên thị trường xây dựng tại khu vực của gói thầu.

Các chỉ số giá xây dựng nêu tại phụ lục kèm theo công văn này chỉ áp dụng cho việc điều chỉnh giá hợp đồng (phần nội tệ) Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành – Suối Tiên.

Tuyết Hạnh/BXD