26/09/2017

Chỉ số giá xây dựng Dự án tuyến đường sắt đô thị đoạn Nhổn – ga Hà Nội

Về chỉ số giá xây dựng Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn – ga Hà Nội. Mới đây, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2172 /BXD-KTXD gửi Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội.


Ảnh minh họa.

Theo đó, Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn – ga Hà Nội được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 1970/QĐ-UBND ngày 27/4/2009, gồm 05 gói thầu xây lắp và 04 gói thầu cung cấp thiết bị và công nghệ. Do vậy, việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý việc xác định và công bố chỉ số giá xây dựng chịu sự điều chỉnh của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011, trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc tổ chức xác định chỉ số giá xây dựng như sau: “Trường hợp chủ đầu tư không đủ điều kiện để tự xác định được chỉ số giá xây dựng thì có thể thuê các tổ chức tư vấn quản lý chi phí đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng để thu thập số liệu, tính toán chỉ số giá xây dựng. Tổ chức tư vấn xác định chỉ số giá xây dựng chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật trong việc đảm bảo tính chính xác, hợp lý của các chỉ số giá xây dựng do mình xác định”.

Như vậy, đối với trường hợp nêu tại Văn bản số 1035/ĐSĐT-PTHDA1, việc Chủ đầu tư lựa chọn đơn vị tư vấn tính toán, cung cấp chỉ số giá xây dựng, phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng của đơn vị tư vấn đưa ra là phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD. Chỉ số giá xây dựng để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng phải có ý kiến thỏa thuận của Sở Xây dựng Hà Nội trước khi áp dụng.

Được biết, Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn – ga Hà Nội có tổng chiều dài 12,5km gồm 8km đi trên cao và hơn 4km đi ngầm, dự án đường sắt đô thị thí điểm Nhổn – Ga Hà Nội vay vốn của Chính phủ Pháp, Ngân hàng châu Âu và Ngân hàng Phát triển châu Á, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2018.

Tuyết Hạnh/BXD