07/11/2016

Chỉ đạo đề tài trong các lĩnh vực quy hoạch

Sáng 3/11, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn chủ trì buổi họp cho ý kiến về các đề tài trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc và nhà ở. Buổi họp diễn ra tại trụ sở Bộ Xây dựng.


Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn chỉ đạo các đề tài trong các lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc và nhà ở.

Các nhiệm vụ được đưa ra thảo luận trong buổi họp bao gồm 19 đề tài khác nhau và được tổng hợp qua những ý chính sau:

Ở đề tài tổ chức khai thác không gian ngầm phục vụ công cộng đô thị ứng với điều kiện Việt Nam sẽ do trường Đại học Kiến trúc Hà Nội thực hiện, mục tiêu nội dung là hướng dẫn tổ chức khai thác không gian ngầm cho phục vụ công cộng, góp phần hoàn thiện cấu trúc đô thị Việt Nam, không gian ngầm cần được tổ chức phù hợp với điều kiện thực tiễn các thành phố Việt Nam trên cơ sở áp dụng những tiến bộ mới, tổng quan về khai thác không gian ngầm đô thị thế giới và Việt Nam, cơ sở khoa học để tổ chức khai thác không gian ngầm phục vụ công cộng đô thị. Thời gian thực hiện trong 2 năm 2017-2018.

Đề tài nghiên cứu các kinh nghiệm về quy hoạch và quản lý không gian ngầm trên thế giới để hoàn thiện các văn bản pháp quy về quy hoạch không gian ngầm tại các đô thị Việt Nam do Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia thực hiện, hướng đến mục tiêu và nội dung cơ bản như tổng kết, đánh giá các kinh nghiệm trên thế giới về quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý trong việc lập quy hoạch không gian xây dựng ngầm tại các đô thị ở Việt Nam một cách khoa học, đảm bảo mục tiêu sử dụng tiết kiệm đất, bảo vệ môi trường, phục vụ hiệu quả các nhu cầu dân sinh, an ninh quốc phòng. Đồng thời đánh giá các bài học, kinh nghiệm trên thế giới về quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị.

Đề tài đánh giá thực trạng quản lý xây dựng không gian ngầm đô thị nhằm xây dựng Dự thảo Quy chế quản lý xây dựng không gian ngầm đô thị và đề tài Sổ tay hướng dẫn lập đồ án quy hoạch xây dựng huyện, xã do trường Đại học Kiến trúc Hà Nội thực hiện.

Sổ tay hướng dẫn lập đồ án quy hoạch xây dựng các khu chức năng đặc thù cũng sẽ do trường Đại học Kiến trúc Hà Nội thực hiện. Còn với đề tài Nghiên cứu và đề xuất giải pháp thiết kế các kiến trúc nhỏ trên vỉa hè phù hợp cảnh quan đô thị do Viện Kiến trúc Quốc gia thực hiện, gắn với mục tiêu và nội dung là đề xuất các giải pháp thiết kế các kiến trúc nhỏ trên vỉa hè trong đô thị nhằm tạo diện mạo đẹp cho không gian kiến trúc cảnh quan đô thị.

Đề tài Nghiên cứu thiết kế nhà ở nông thôn và nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn quy hoạch thiết kế xây dựng quản lý công trình hỏa táng và nhà lưu tro cốt tại Việt Nam do Viện Kiến trúc Quốc gia thực hiện. Với đề tài đề xuất mô hình quy hoạch xây dựng trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông thôn phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 sẽ do Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia thực hiện.

Nghiên cứu khung chỉ tiêu quy hoạch xây dựng hệ thống giao thông nội đồng phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 do Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia thực hiện nhằm đánh giá thực trạng quy hoạch và xây dựng hệ thống giao thông nội đồng phục vụ sản xuất trong xây dựng nông thôn mới hiện nay. Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất khung chỉ tiêu về quy hoạch xây dựng hệ thống giao thông nội đồng phù hợp với địa hình, các loại hình quy mô sản xuất khác nhau phục vụ chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Sổ tay hướng dẫn lập quy hoạch xây dựng vùng dọc tuyến đường cao tốc liên tỉnh, sổ tay hướng dẫn lập quy hoạch chung xây dựng khu du lịch và sổ tay hướng dẫn lập quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế đều do Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia thực hiện.

Xây dựng hướng dẫn dự báo nhu cầu giao thông trong công tác lập quy hoạch chung xây dựng đô thị và xây dựng sổ tay hướng dẫn nghiên cứu thiết kế cây xanh cảnh quan trong các đồ án quy hoạch đô thị hợp với vùng miền, sổ tay hướng dẫn lập chương trình phát triển đô thị do Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia thực hiện.

Đề tài xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phát triển và quản lý nhà ở xã hội do trường Đại học Xây dựng thực hiện. Hai đề tài cuối là định hướng phát triển và quản lý quy hoạch – kiến trúc hệ thống sông, hồ trong các đô thị nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam do Tổng Hội Xây dựng Việt Nam thực hiện.

Đề tài nghiên cứu và đề xuất chỉ tiêu tính toán chỗ để xe cho các công trình công cộng trong đô thị do Viện Kiến trúc Quốc gia thực hiện.

Theo chỉ đạo của Thứ trưởng, vẫn còn những đề tài chưa thực sự hợp lý, có một số nội dung cần cân nhắc lại về tên đề tài. Trong đề tài Sổ tay hướng dẫn lập quy hoạch chung xây dựng khu du lịch có nội dung điều tra, tổng hợp phân tích số liệu về công tác lập quy hoạch chung các khu du lịch hiện nay ở Việt Nam, rút ra đặc điểm, những mặt được, chưa được, đặt ra những vấn đề cần giải quyết chưa thực sự cấp thiết. Đồng thời, Thủ tướng cũng điểm ra những nội dung cụ thể, yêu cầu sửa lại tên và làm lại đề cương.

Hà Đào/Báo Xây dựng