28/08/2015

Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 và công văn số 1436/BXD-QLN ngày 30/6/2015 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 và Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13.


Nguồn ảnh minh họa: Internet

Bộ Xây dựng hướng dẫn:

1. Về hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Về hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản vẫn áp dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 153/NĐ-CP ngày 15/10/2007 và bổ sung thêm bản sao văn bằng tốt nghiệp từ trung học phổ thông trở lên.

2. Trong hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản thay cho việc đã qua sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản.

3. Về mẫu chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Việc áp dụng mẫu chứng chỉ đã ban hành và bổ sung thêm nội dung: “Chứng chỉ này có thời hạn sử dụng là 05 năm kể từ ngày cấp” được in tại Trang 3 của chứng chỉ (ngay trên dòng ngày tháng năm cấp chứng chỉ).

Theo Cục QL Nhà và TT Bất động sản