14/07/2016

Cần nghiên cứu kỹ các thủ tục khi thuê mua nhà ở xã hội

Trước nhiều thông tin các sàn giao dịch nhận đặt cọc, hứa làm hồ sơ thuê, mua NƠXH Đại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội), Sở Xây dựng Hà Nội khuyến cáo các hộ gia đình, các nhân có nhu cầu mua, thuê mua và thuê NƠXH chỉ nộp hồ sơ tại chủ đầu tư theo các chỉ dẫn được đăng tải công khai trên trang thông tin của Sở Xây dựng Hà Nội (soxaydung.hanoi.gov.vn) và tại trang web chính thức của các chủ đầu tư dự án có NƠXH, không qua các sàn trung gian.


Theo Sở Xây dựng Hà Nội, các đối tượng thuê mua NƠXH: Người lao động đang làm việc tại các DN trong và ngoài KCN; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập; Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ; hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

PV