20/01/2017

Cải tạo nhà chung cư: Chủ căn hộ cần được hỗ trợ tài chính

Theo Hiệp hội BĐS TP.HCM (HoREA), trường hợp chủ sở hữu nhà chung cư được bố trí căn hộ mới mà phải nộp thêm tiền chênh lệch diện tích thì được vay vốn tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính đang hoạt động tại Việt Nam.

Trong văn bản mới đây gửi Sở Xây dựng TP.HCM – đơn vị đang xây dựng Dự thảo Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tạm cư đối với các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, HoREA chỉ góp ý sửa đổi một phần Khoản 2 Điều 12 về phương thức bố trí tái định cư.

Cụ thể, sau khi chung cư mới được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng, các chủ sở hữu, chủ sử dụng hợp lệ tại chung cư cũ được giải quyết bố trí tái định cư ở căn hộ mới có diện tích lớn hơn hoặc bằng diện tích căn hộ cũ theo phương thức hoán đổi căn hộ đã được chủ sở hữu, chủ sử dụng hợp lệ tại chung cư cũ và nhà đầu tư thỏa thuận và không phải trả thêm chi phí nào, cụ thể, đối với căn hộ, nhà ở tại chung cư cũ không thuộc quyền sở hữu của Nhà nước được bố trí tái định cư theo thứ tự ưu tiên.


Ảnh minh họa

Trường hợp đã có quyền sở hữu nhà ở tại chung cư cũ (đã được cấp một trong các loại giấy tờ chứng nhận về quyền sở hữu nhà ở) được bố trí căn hộ mới tại chung cư tái định cư, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và không phải nộp lệ phí trước bạ khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở.

Trường hợp chủ sở hữu nhà chung cư được bố trí căn hộ mới mà phải nộp thêm tiền chênh lệch diện tích thì được vay vốn tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính đang hoạt động tại Việt Nam; vay vốn từ Quỹ phát triển nhà ở TP theo quy định của pháp luật về tín dụng và pháp luật về tài chính để thanh toán khoản tiền chênh lệch phải nộp trước khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở; Trường hợp chủ sở hữu nhà chung cư thuộc đối tượng thụ hưởng nhà ở xã hội thì được vay từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi nhà ở xã hội để mua thêm phần chênh lệch diện tích này”.

PV/Báo Xây dựng