23/08/2016

“Cải cách hành chính quan trọng nhất là mức độ hài lòng của người dân”

Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà trong buổi làm việc với Đoàn kiểm tra cải cách hành chính – Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân dẫn đầu sáng 23/8 tại Hà Nội.


Các đại biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà khẳng định, những năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) của Bộ Xây dựng luôn hướng đến mục tiêu là làm thế nào để đem lại sự hài lòng cao nhất cho người dân. Do đó, công tác chỉ đạo, điều hành CCHC luôn được lãnh đạo Bộ quan tâm.

Trong đó, đáng chú ý là công tác cải cách thể chế được tập trung thực hiện với nhiều nội dung đổi mới căn bản, góp phần tạo hành lang pháp lý hoàn chỉnh, đồng bộ, điều chỉnh các hoạt động trong quản lý ngành ngày càng phù hợp với cơ chế thị trường.


Bộ trưởng Phạm Hồng Hà khẳng định, công tác cải cách hành chính của Bộ Xây dựng luôn hướng đến mục tiêu đem lại sự hài lòng cao nhất cho người dân.

Nhấn mạnh đến những định hướng CCHC của Bộ Xây dựng trong thời gian tới, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cho biết: Bộ sẽ tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo luật sửa đổi, bổ sung các luật liên quan đến đầu tư kinh doanh; sửa đổi các quy chuẩn, tiêu chuẩn định mức trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục rà soát, chuẩn hóa, công bố công khai TTHC và cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Kiểm soát chặt chẽ quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, cải cách, đơn giản hóa các TTHC. Đồng thời, triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm; đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức…


Thứ trưởng Đỗ Đức Duy trình bày Báo cáo đánh giá công tác CCHC năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016 của Bộ Xây dựng.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Đỗ Đức Duy cũng đã trình bày Báo cáo đánh giá công tác CCHC năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016 của Bộ Xây dựng. Báo cáo đã đề cập đến những nội dung căn bản trong công tác CCHC của Bộ Xây dựng, trong đó có công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, công tác tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân – Phó Trưởng Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ – đánh giá cao những kết quả trong công tác CCHC mà Bộ Xây dựng đạt được trong thời gian qua. Đồng tình với những mục tiêu về CCHC mà Bộ Xây dựng đặt ra, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh trong thời gian tới, Bộ Xây dựng tiếp tục đẩy mạnh và đơn giản hóa các TTHC hơn nữa.

Đồng thời, nghiên cứu đẩy mạnh xã hội hóa đối với những dịch vụ công mà xã hội làm tốt hơn; có sự phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan để khắc phục sự chồng chéo. Bên cạnh đó, tăng cường công tác thông tin truyền thông về tình hình CCHC để người dân được biết…


Đoàn kiểm tra cải cách hành chính làm việc với Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

Trước đó, trong khuôn khổ buổi làm việc, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã làm việc với Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng về công tác CCHC tại đơn vị này.

Vân Anh – Ảnh: Thiên Trường