13/11/2015

Các viện thuộc Bộ Xây dựng sẽ tự chủ về tài chính

Đây là nội dung cuộc họp rà soát hoạt động của các viện thuộc Bộ Xây dựng, do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng chủ trì vào chiều 12/11. Cuộc họp có sự tham gia của 6 viện thuộc Bộ Xây dựng, đại diện các Bộ Tài chính, Nội vụ, KHCN.

Sau 10 năm triển khai Nghị định số 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị định 115), với tinh thần đổi mới và giao quyền tự chủ mạnh mẽ cho tổ chức khoa học – công nghệ công lập, các viện thuộc Bộ Xây dựng đã khẳng định được vị thế, thương hiệu trên thị trường, đồng thời nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ khoa học.

Đến nay các viện với những mô hình hoạt động đặc thù, đã thực hiện được các nhiệm vụ Bộ Xây dựng giao và bảo đảm được hiệu quả công việc, cơ chế thu nhập của cán bộ, viên chức một cách dân chủ, công bằng. Hai viện đã tự chủ kinh phí, các đơn vị còn lại đã tự chủ một phần và đang hướng tới tự chủ hoàn toàn.

Ðể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các đơn vị này khi thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, nhất là về tài chính, Bộ Xây dựng mong muốn qua Hội nghị, nhận được ý kiến đóng góp từ chính các viện nhằm nghiên cứu xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản phù hợp với tình hình thực tiễn. Đặc biệt khi các viện thực hiện tự chủ hoàn toàn về tài chính theo lộ trình của Chính phủ.

Đại diện Bộ KHCN đã cung cấp thêm các thông tin liên quan tới cơ chế tự chủ cho các tổ chức nghiên cứu công lập. Quan điểm của Bộ KHCN là các đơn vị nhận thấy mô hình nào phù hợp với mình thì đăng ký với cơ quan chủ quản.

Thứ trưởng Lê Quang Hùng yêu cầu các vụ chức năng của Bộ Xây dựng nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện mô hình hoạt động của các viện theo tinh thần bảo đảm đúng định hướng phát triển tự chủ hoàn toàn mà Chính phủ đã đề ra.

Lê Mỹ – Ảnh : Hải Nguyên/Báo Xây dựng