21/03/2016

Bộ Xây dựng yêu cầu doanh nghiệp báo cáo việc đầu tư mở rộng Quốc lộ 51

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Thanh tra Bộ Xây dựng vừa gửi Công văn tới Tổng Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC CORP) và Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) với nội dung sau:


Ảnh: BTN

Sau khi nghiên cứu thông tin trên VTV, Báo Lao động, Báo Thanh niên…. Và một số nguồn thông tin khác nói tình hình đầu tư xây dựng mở rộng quốc lộ 51 theo hình thức hợp động BOT liên quan đến một số nhà đầu tư, trong đó có hai Tổng công ty: Tổng công ty cổ phần DIC CORP và Tổng công ty IDICO.

Thanh tra Bộ yêu cầu Tổng công cổ phần DIC CORP và Tổng công ty IDICO báo cáo bằng văn bản về tình hình góp vốn, đầu tư, thoái vốn trong quá trình đầu tư mở rộng Quốc lộ 51 theo hình thức BOT; đồng thời giải trình rõ những vấn đề các bài Báo đã nêu.

Báo cáo và tài liệu gửi về Thanh tra Bộ Xây dựng trước ngày 20/3/2016 để báo cáo Bộ trưởng và phục vụ công tác thanh tra.

Theo nguồn tin riêng của Báo Xây dựng: Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 51 đoạn từ Km0+900-Km73+600 theo hình thức hợp đồng BOT được BVEC triển khai thực hiện theo nội dung Hợp đồng số 21/2009/HĐ.BOT-QL51 ngày 12/11/2009 và Phụ lục hợp đồng số 23/2012/PLHĐ.BOT-QL51 ngày 28/5/2012 được ký kết giữa BVEC và Cục Đường bộ Việt Nam (nay là Tổng cục Đường bộ Việt Nam).

Hiện tại, dự án đã cơ bản hoàn thành, toàn tuyến đã thông xe và khai thác vận hành ổn định. Tại một số gói thầu do công tác đền bù giải phóng mặt bằng chưa hoàn thiện hoặc hoàn thiện chậm dẫn đến Nhà thầu thi công không thể hoàn thành theo tiến độ đã cam kết với Chủ đầu tư, cụ thể như sau:

Gói thầu XL51-01 (Thi công phần tuyến và hệ thống thoát nước từ Km0+900 ÷ Km5+395): Phần vỉa hè mặt bằng bàn giao không đồng bộ, liên tục dẫn đến không thể triển khai thi công đồng loạt.

Gói thầu XL51-15: Thi công cầu và đường đầu cầu Sông Buông. Hiện nay vẫn còn vướng 150m (đoạn đầu cầu Sông Buông, trái tuyến từ Km6+850÷ Km7+000) chưa triển khai thi công được do người dân chưa bàn giao mặt bằng.

Gói thầu XL51-04: Thi công phần tuyến và hệ thống thoát nước từ Km16+566÷Km21+690 (đoạn tránh thị trấn Long Thành): đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn việc hoàn thiện dải phân cách giữa làn xe cơ giới và làn xe thô sơ.

Cầu vượt bộ hành: Dự án có 12 cầu vượt bộ hành (vị trí của từng cầu đã được thỏa thuận với UBND tỉnh Đồng Nai và UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước khi phê duyệt dự án). Hiện nay chỉ có 2/12 cầu có mặt bằng thi công là cầu số 8 tại Km31+170 và số 12 tại Km65+100; Cầu bộ hành số 12 tại Km65+100 đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Các cầu bộ hành khác chưa đầu tư, trong quá trình khai thác xét thấy cần thiết phục vụ cho nhu cầu đi lại của người dân sẽ tiếp tục đầu tư như đã thống nhất với các địa phương. Trong đó, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị không xây dựng các cầu bộ hành còn lại trên địa bàn tỉnh để dành kinh phí bổ sung hệ thống thoát nước. Về vấn đề này, BVEC đã có Văn bản số 24/CT-KT ngày 23/02/2016 và Văn bản số 25/CT-KT ngày 23/02/2016 gửi Bộ Giao thông vận tải.

Trạm kiểm tra tải trọng xe (dự toán là 50 tỷ đồng): Ngày 10/9/2013, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản số 7382/UBND-CNN về việc sử dụng đất lúa đầu tư Trạm kiểm tra tải trọng xe thuộc dự án mở rộng Quốc lộ 51 gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận cho BVEC đầu tư Trạm kiểm tra tải trọng xe trên Quốc lộ 51 theo Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đến nay, địa phương vẫn chưa thỏa thuận địa điểm để BVEC triển khai thi công Trạm kiểm tra tải trọng xe.

Thùy Anh/Báo Xây dựng