12/09/2017

Bộ Xây dựng yêu cầu báo cáo thông tin các công trình giao thông trong đô thị trên địa bàn tỉnh

Bộ Xây dựng mới có Văn bản số 2072/BXD-GĐ gửi UBND các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo thông tin các công trình giao thông trong đô thị trên địa bàn tỉnh.


Ảnh minh họa.

Căn cứ quy định tại Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (Nghị định số 46/2015/NĐ-CP), các công trình giao thông trong đô thị cấp I, cấp đặc biệt (trừ công trình đường sắt, công trình cầu vượt sông và đường quốc lộ) phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi đưa vào khai thác sử dụng.

Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng theo thẩm quyền quy định tại Điều 51 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp, báo cáo thông tin về các công trình giao thông trong đô thị cấp I, cấp đặc biệt (trừ công trình đường sắt, công trình cầu vượt sông và đường quốc lộ) trên địa bàn khởi công sau ngày 01/7/2015.

Các UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo về Bộ Xây dựng trước ngày 15/9/2017.

Tuyết Hạnh