03/06/2022

Bộ Xây dựng ‘vào cuộc’ kiểm tra quản lý chi phí, hợp đồng xây dựng tại các địa phương

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị vừa ký Quyết định ban hành kèm theo Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về quản lý chi phí, hợp đồng xây dựng tại 7 địa phương gồm: Quảng Ninh, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Tiền Giang, Cần Thơ, Đồng Nai, Lâm Đồng.

Đồng hành cùng địa phương tháo gỡ khó khăn vướng mắc

Quyết định kế hoạch kiểm tra căn cứ theo Công điện số 252/CĐ-TTg ngày 16/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội và Văn bản số 2360/VPCP-CN ngày 15/4/2022 của Văn Phòng Chính phủ về việc biến động giá nhiên, vật liệu đối với các dự án công trình xây dựng giao thông trên cả nước nhất là tại 7 địa phương nêu trên.

Siết chặt kiểm tra quản lý chi phí, hợp đồng xây dựng tại các địa phương

Trong bối cảnh thị trường vật liệu xây dựng đang có biến động giá mạnh, công tác giải ngân các dự án đầu tư công bị chậm tiến độ, kế hoạch kiểm tra của Bộ Xây dựng thể hiện sự lắng nghe, tiếp thu, phân tích khoa học các vấn đề, cũng như làm rõ thẩm quyền của các bộ, ngành, địa phương, tăng cường phối hợp tháo gỡ các vướng mắc trong thời gian sớm nhất, nhằm đưa các dự án về đích đúng tiến độ, kịp thời phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Kế hoạch kiểm tra của Bộ Xây dựng sẽ đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những mặt hạn chế, yếu kém, những khó khăn vướng mắc trong quản lý Nhà nước về quản lý chi phí, hợp đồng xây dựng trong hoạt động đầu tư xây dựng. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh và đề xuất những giải pháp hoàn thiện các quy định; tổ chức thực hiện, quản lý hiệu quả chi phí đầu tư xây dựng công trình, nâng cao vai trò, trách nhiệm các Sở, ngành tại địa phương về công tác tham mưu, xây dựng, thẩm định, công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng, việc quản lý và thực hiện hợp đồng xây dựng đáp ứng với tình hình xây dựng mới trong giai đoạn tới.

Cụ thể, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND các địa phương đề nghị Báo cáo các nội dung kiểm tra và cung cấp tài liệu liên quan và làm việc với một số cơ quan chuyên môn về xây dựng, các Ban quản lý dự án chuyên ngành, đơn vị tư vấn, thi công xây dựng. Các địa phương lập báo cáo nội dung kiểm tra, thời gian hoàn thành báo cáo gửi Bộ Xây dựng theo kế hoạch kiểm tra tại từng địa phương. Thời gian kiểm tra dự kiến vào quý II – III/2022, thời gian kiểm tra tại mỗi địa phương từ 3 – 5 ngày và tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra trong quý III/2022.

“Việc kiểm tra phải thực hiện nghiêm túc, khách quan, trung thực, không gây trở ngại đến hoạt động của các đơn vị được kiểm tra và có báo cáo kết quả”, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu.

​Quy trình kiểm tra trọng tâm, trọng điểm

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác chỉ đạo, điều hành của địa phương về việc xây dựng, ban hành các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn; công tác rà soát, xây dưng, ban hành định mức đặc thù tại các địa phương theo quy định của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP; công tác quản lý, công bố giá vật liệu, thiết bị xây dựng, chỉ số giá xây dựng (từ năm 2021 đến nay).

Về công bố giá vật liệu, Bộ Xây dựng kiểm tra danh mục công bố, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, giá công bố, thời gian, hiệu lực, tần suất công bố, nguồn dữ liệu xác định công bố… Về chỉ số giá xây dựng kiểm tra danh mục công trình công bố, cơ cấu, tỷ trọng thành phần của các dữ liệu đầu vào để tính chỉ số giá xây dựng, tần suất công bố, dữ liệu giá để tính chỉ số giá.

Đáng chú ý, Bộ Xây dựng sẽ kiểm tra công tác thẩm định tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình theo quy định của Luật Xây dựng số 62/2020/QH4, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ đối với một số dự án trọng điểm do UBND tỉnh quyết định đầu tư và công tác quản lý hợp đồng xây dựng đối với một số dự án trọng điểm do UBND tỉnh quyết định đầu tư trọng tâm về việc quản lý chi phí, quản lý tiến độ, hình thức hợp đồng, điều chỉnh giá hợp đồng.

Việc kiểm tra theo kế hoạch, hướng dẫn về quản lý chi phí, hợp đồng xây dựng tại các địa phương là hoạt động quan trọng thể hiện sự “vào cuộc” quyết liệt của Bộ Xây dựng, nhằm tổng hợp kiến nghị từ các địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng, nhà thầu tư vấn giám sát tại chân công trình… thực hiện các giải pháp tháo gỡ vướng mắc.

Hiện, Bộ Xây dựng đã giao Cục Kinh tế xây dựng và các cơ quan chuyên môn nghiên cứu giải pháp về tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát để đảm bảo thuận tiện, không chồng chéo gây vướng mắc. Trường hợp vượt thẩm quyền sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

NT/Báo Tin tức