23/03/2016

Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức họp về chương trình phối hợp hoạt động Khoa học – công nghệ năm 2016

Ngày 22/3/2016, tại Trụ sở Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng đã chủ trì buổi họp với Bộ Khoa học và Công nghệ về chương trình phối hợp hoạt động Khoa học – công nghệ năm 2016 giữa Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học và Công nghệ

Tại buổi làm việc, Ông Lê Trung Thành – Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường – Bộ Xây dựng đã có báo cáo về tình hình triển khai thực hiện kế hoạch khoa học công nghệ năm 2016 của Bộ Xây dựng; tình hình thực hiện tự chủ của các tổ chức KHCN công lập thuộc Bộ Xây dựng, đồng thời đề xuất các nội dung cần hỗ trợ của Nhà nước cho một số nhiệm vụ KHCN quan trọng thực hiện trong năm 2016 và các năm tiếp theo.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho biết, để cụ thể hóa việc thực hiện “Chiến lược phát triển khoa học công nghệ ngành Xây dựng đến năm 2020, tầm nhìn 2030” đồng thời sử dụng nguồn vốn chi cho hoạt động nghiên cứu KHCN có hiệu quả, Bộ Xây dựng đã tổ chức rà soát lại các nội dung và lộ trình thực hiện của Chiến lược dựa vào các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các yêu cầu về phát triển khoa học công nghệ trong thời kỳ hội nhập và những vấn đề cấp thiết trong các lĩnh vực của Ngành Xây dựng. Theo đó, Bộ Xây dựng đã hoàn thiện xây dựng 3 chương trình trọng điểm cấp Bộ giai đoạn 2016 – 2020, đó là: Chương trình trọng điểm tro xỉ, Chương trình trọng điểm biển đảo, Chương trình trọng điểm gạch không nung. Hiện nay, Bộ Xây dựng cũng đang tiến hành rà soát, hoàn thiện dự thảo Quy hoạch hệ thống các TCVN, QCVN của ngành Xây dựng giai đoạn 2016 – 2020. Trên cơ sở đó, kế hoạch xây dựng và ban hành TCVN, QCVN từ năm 2016 trở đi sẽ được thực hiện phù hợp và bám sát với yêu cầu thực tế của Ngành, của xã hội.

Bộ Xây dựng đề xuất với Bộ Khoa học và Công nghệ các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia dự kiến triển khai trong giai đoạn 2016 – 2020, gồm các nhiệm vụ: Nghiên cứu thiết kế sản xuất cần trục tháp xây dựng thuộc Chương trình sản phẩm quốc gia “Thiết bị nâng hạ có sức nâng lớn”; Áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong thiết kế, xây dựng và quản lý công trình xây dựng; Ứng dụng công nghệ thông tin trong quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị.

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Bộ Xây dựng cũng đề xuất những nội dung phối hợp trong hoạt động quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2016 và dự kiến trong năm 2017. Theo đó, 2 Bộ tiếp tục phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp nhà nước và Nghị định thư; phối hợp đầu tư phát triển tiềm lực khoa học công nghệ ngành Xây dựng thông qua đầu tư xây dựng dự án Phòng thí nghiệm cấp quốc gia chuyên ngành Xây dựng nhằm phục vụ nghiên cứu chế tạo cơ khí ngành Xây dựng, nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật mới trong xây dựng công trình ngầm, công trình ven biển, ngoài đảo, nhà cao tầng, xử lý nền đất yếu, kết cấu bằng vật liệu mới,…

Tại buổi làm việc Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Quốc Khánh đánh giá cao tầm quan trọng của các chương trình trọng điểm đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt thực hiện từ nay đến năm 2020, đồng thời nhấn mạnh việc xử lý tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện, phát triển VLXD không nung cũng như xử lý chất thải hiện nay là rất quan trọng, cần được tập trung triển khai.

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh cho biết, trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, Bộ Xây dựng có thể có những nhiệm vụ đặc biệt, đột xuất cần đưa vào chương trình sản phẩm quốc gia hoặc chương trình độc lập, do đó Bộ Xây dựng cần chủ động đề xuất để nhận được hỗ trợ kịp thời từ Bộ Khoa học và Công nghệ. Thứ trưởng Trần Quốc Khánh bày tỏ mong muốn Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học công nghệ tăng cường phối hợp hơn nữa nhằm thực hiện tốt nhất các vai trò, nhiệm vụ được Chính phủ phân công, đồng thời giao Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế – kỹ thuật (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp với Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (đơn vị đầu mối thuộc Bộ Xây dựng) xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện những nội dung phối hợp giữa 2 Bộ đã được lãnh đạo Bộ thông qua.

Trần Đình Hà/Moc.gov.vn