06/11/2020

Bộ Xây dựng ủng hộ TPHCM thành lập thành phố Thủ Đức

Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND TPHCM hoàn thiện Đề án thành lập thành phố Thủ Đức trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Bộ Xây dựng vừa có ý kiến gửi Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát đánh giá khu vực dự kiến thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TPHCM theo tiêu chí đô thị loại 1.

Theo đó, Bộ Xây dựng cơ bản nhất trí với đề xuất thực hiện sắp xếp, sáp nhập quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức để thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TPHCM của UBND TPHCM. Đề xuất thành lập thành phố Thủ Đức là phù hợp với các quy định tại Khoản 1 Điều 110 Hiến pháp năm 2013 và Khoản 2 Điều 2 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Đánh giá theo tiêu chí đô thị loại 1, khu vực dự kiến thành lập thành phố Thủ Đức đạt 87,18/100 điểm

Đánh giá theo tiêu chí đô thị loại 1, khu vực dự kiến thành lập thành phố Thủ Đức đạt 87,18/100 điểm

Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND TPHCM hoàn thiện Đề án thành lập thành phố Thủ Đức trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Bộ Xây dựng cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo TPHCM sớm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt các quy hoạch theo Luật Quy hoạch; Quy hoạch chung TPHCM để hoàn thiện cơ sở pháp lý về quy hoạch và phân loại đô thị.

Trong quá trình lập quy hoạch chung khu vực dự kiến thành lập thành phố Thủ Đức, cần đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ với nhiệm vụ Quy hoạch TP (theo Luật Quy hoạch) và nhiệm vụ chung điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TPHCM (theo Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Sau khi thành lập thành phố Thủ Đức, UBND TPHCM tổ chức lập Đề án đề nghị công nhận thành phố Thủ Đức là đô thị loại 1 trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và công nhận theo Nghị quyết số 1210/2016 của Quốc hội.

Trước đó, UBND TPHCM đã có báo cáo rà soát đánh giá khu vực dự kiến thành lập thành phố Thủ Đức theo tiêu chí đô thị loại 1 quy định của Nghị quyết số 1210/2016. Theo đánh giá, khu vực dự kiến thành lập thành phố Thủ Đức đạt 87,18/100 điểm.

Cụ thể, tiêu chí về vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế – xã hội đạt 20/20 điểm. Tiêu chí về quy mô dân số đạt 6,69/8 điểm. Tiêu chí về mật độ dân số đạt 5,98/6 điểm. Tiêu chí về tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 6/6 điểm. Tiêu chí về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị đạt 48,51/60 điểm.

Thành phố Thủ Đức có quy mô diện tích 211,5 km2; dân số 1,5 triệu người (trong đó dân số thường trú theo thống kê năm 2019 là 1,013 triệu người).

Theo Chủ tịch UBND TPHCM NguyễnThành Phong, thành lập thành phố Thủ Đức là một nội dung mà TPHCM đã ấp ủ từ nhiều năm qua; là mô hình “thành phố trong thành phố” nhằm giúp nơi đây trở thành hạt nhân và một cực tăng trưởng mới thúc đẩy phát triển cho TPHCM và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Phan Anh/Người đô thị