14/06/2019

Bộ Xây dựng tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp về phương pháp xác định định mức cơ sở

Sáng ngày 12/6, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp về phương pháp xác định định mức cơ sở, với sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng và kinh tế xây dựng… Cục trưởng Cục Kinh tế Xây dựng (Bộ Xây dựng) Phạm Văn Khánh chủ trì buổi Hội thảo.

Cục trưởng Cục Kinh tế Xây dựng Phạm Văn Khánh chủ trì buổi Hội thảo

Cục trưởng Cục Kinh tế Xây dựng Phạm Văn Khánh chủ trì buổi Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Cục trưởng Phạm Văn Khánh cho biết, trong thời gian qua, với sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Bộ Xây dựng, sự nỗ lực, cố gắng của các đơn vị được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ của Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng (Đề án) theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bước đầu đã đạt được một số kết quả đáng kể. Theo mục tiêu của Đề án, ngoài việc sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và dịch vụ đô thị thì việc hoàn thiện các phương pháp xây dựng hệ thống định mức và giá xây dựng mới phù hợp với kinh tế thị trường của Việt Nam và thông lệ quốc tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đề án.

Theo Báo cáo của ban soạn thảo, mục tiêu nghiên cứu hoàn thiện phương pháp xác định định mức cơ sở nằm trong mục tiêu tổng thể của Đề án, bao gồm: Chuyển đổi định mức xây dựng để xác định đơn giá xây dựng từ định mức dự toán sang định mức cơ sở bao gồm định mức hao phí vật liệu, định mức cơ sở lao động và định mức cơ sở máy thi công, không sử dụng hệ số chuyển đổi định mức 1.05-1.3 do đã làm rõ phạm vi áp dụng, quy trình thi công phù hợp với từng điều kiện cụ thể; Định mức xây dựng sẽ được xác định chủ yếu theo phương pháp điều tra khảo sát thị trường, phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn dự án, chỉ dẫn kỹ thuật, điều kiện thi công; Trong mỗi định mức phải quy định cụ thể mã hiệu, tên định mức, đơn vị tính, nội dung công việc, công nghệ áp dụng, điều kiện áp dụng và trị số.

Các đại biểu dự Hội thảo

Các đại biểu dự Hội thảo

Tại buổi Hội thảo, các đại biểu tham dự đã phát biểu nhiều ý kiến đóng góp về danh mục phân loại công trình – công tác xây dựng; phương pháp điều tra, khảo sát, biểu mẫu điều tra khảo sát và cách thức thu thập, phân tích số liệu để xây dựng các định mức phù hợp với thực tiễn.

Thay mặt ban soạn thảo, Cục trưởng Phạm Văn Khánh cám ơn và tiếp thu tất cả các ý kiến đóng góp của các đại biểu, khẳng định việc kế thừa và sử dụng các công cụ, nền tảng của hệ thống định mức hiện hành và khắc phục các bất cập tồn tại. Thông qua ý kiến trao đổi tại Hội thảo, ban soạn thảo sẽ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung danh mục công trình – công tác xây dựng, theo hướng tường minh, phủ khắp các lĩnh vực, các công tác phổ biến.

Minh Tuấn/moc.gov.vn