10/07/2017

Bộ Xây dựng thống nhất việc lập QHCXD Khu du lịch quốc gia hồ Núi Cốc

Bộ Xây dựng xác định việc tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án Khu du lịch quốc gia hồ Núi Cốc thuộc trách nhiệm của Bộ Xây dựng. Vì vậy, Bộ Xây dựng thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức lập Quy hoạch chung xây dựng (QHCXD) Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, làm cơ sở cho công tác quản lý và kêu gọi đầu tư xây dựng.


Việc tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án Khu du lịch quốc gia hồ Núi Cốc thuộc trách nhiệm của Bộ Xây dựng (Ảnh: thainguyentourism.vn)

Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2228/QĐ-TTg ngày 18/11/2016.

Ngày 08/5/2017, UBND tỉnh Thái Nguyên có văn bản số 1697/UBND-QHXD gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị giao Bộ Xây dựng tổ chức lập Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 24 Luật Xây dựng năm 2014, làm cơ sở cho công tác quản lý và kêu gọi đầu tư xây dựng vào Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 12/5/2017, Văn phòng Chính phủ đã gửi Văn bản số 4890/VPCP-CN gửi Bộ Xây dựng đề nghị nêu ý kiến bằng văn bản về đề nghị của UBND tỉnh Thái Nguyên đối với những vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý của ngành.

Ngày 4/7/2017, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1514 phúc đáp đề nghị của Văn phòng Chính phủ về việc lập .

Căn cứ Quyết định số 2228/QĐ-TTg ngày 18/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và quy định pháp luật hiện hành, theo Bộ Xây dựng: Khu du lịch quốc gia hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên là khu chức năng đặc thù cấp quốc gia. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 24 Luật Xây dựng năm 2014, việc tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án Khu du lịch quốc gia hồ Núi Cốc thuộc trách nhiệm của Bộ Xây dựng. Vì vậy, Bộ Xây dựng thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Thái Nguyên tại văn bản số 1697/UBND-QHXD.

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Khu vực quy hoạch phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc thuộc địa bàn: thành phố Thái Nguyên (các xã: Phúc Xuân, Phúc Trìu và Tân Cương), huyện Đại Từ (các xã: Tân Thái, Bình Thuận, Lục Ba, Vạn Thọ, Quân Chu và thị trấn Quân Chu), thị xã Phổ Yên (xã Phúc Tân) và toàn bộ thắng cảnh hồ Núi Cốc. Diện tích vùng lõi tập trung phát triển thành Khu du lịch quốc gia là 1.200ha (không bao gồm diện tích mặt nước).

Theo định hướng, sản phẩm du lịch chính của Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc là du lịch tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, hoạt động thể thao gắn liền với tài nguyên hồ, đảo trên hồ; du lịch cộng đồng gắn liền với văn hóa trà; du lịch sinh thái gắn liền với tài nguyên rừng Vườn quốc gia Tam Đảo (khu vực xã Quân Chu), hệ sinh thái hồ, hệ sinh thái chè.

Phương Liên/BXD