16/08/2017

Bộ Xây dựng tập huấn về Quy chế dân chủ và cải cách hành chính

Ngày 15/8 tại Hà Nội, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị tập huấn về Quy chế dân chủ, dân vận và cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp Bộ Xây dựng.


Ông Nguyễn Văn Sinh – Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ (Bộ Xây dựng) phát biểu ý kiến khai mạc Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được trang bị kiến thức về những nội dung cơ bản của quy chế dân chủ và công tác dân vận cũng như quá trình thực hiện quy chế dân chủ, dân vận ở các đơn vị.


Toàn cảnh Hội nghị

Theo đó, việc thực hiện quy chế dân chủ là nền tảng để tạo ra sự đoàn kết, nhất trí và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị.

Trong công tác dân vận, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, trách nhiệm của người đứng đầu hết sức quan trọng trong công tác vận động, thuyết phục – nêu gương – giải quyết lợi ích. Ngoài ra, các đại biểu còn được tìm hiểu nhiều nội dung phong phú xung quanh chuyên đề cải cách thủ tục hành chính.

Vân Anh – Minh Tuấn/BXD