12/09/2020

Bộ Xây dựng tập huấn phổ biến Luật Kiến trúc tại Cần Thơ

Ngày 11/9, tại Thành phố Cần Thơ, Vụ Quy hoạch Kiến trúc – Bộ Xây dựng phối hợp với Viện Kiến trúc Quốc gia đã tổ chức Hội nghị tập huấn phố biến Luật Kiến trúc và các văn bản hướng dẫn luật.

Chương trình thu hút hơn 400 đại biểu là các thành viên của cục, viện, Hội kiến trúc sư tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long tham dự.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Nguyễn Đình Toàn phát biểu tại buổi tập huấn

Thứ trưởng Bộ Xây dựng – Nguyễn Đình Toàn phát biểu tại buổi tập huấn

Phát biểu tại buổi tập huấn, TS. KTS Nguyễn Đình Toàn – Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết: Luật Kiến trúc đã được Quốc hội thông qua năm 2019 nhằm khắc phục các hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý kiến trúc, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, kiến trúc công trình ở đô thị và nông thôn, điều kiện hành nghề kiến trúc của tổ chức và cá nhân. Thông qua đó, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ kiến trúc sư, xây dựng nền kiến trúc Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc dân tộc, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và hội nhập quốc tế.

Các đại biểu tham gia tập huấn đặt câu hỏi để hiểu rõ hơn về một số điều trong Luật Kiến trúc

Các đại biểu tham gia tập huấn đặt câu hỏi để hiểu rõ hơn về một số điều trong Luật Kiến trúc

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được giới thiệu về những điểm cơ bản của Luật Kiến trúc, Nghị định 85/2020/NĐ-CP ngày 17/07/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc và Thông tư số 03/2020/TT-BXD ngày 28/7/2020 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Hàng trăm cán bộ tham gia tập huấn

Hàng trăm cán bộ tham gia tập huấn

Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc- Trần Thu Hằng đã giới thiệu về những quy định của quản lý kiến trúc như: Công trình kiến trúc có giá trị; quy chế quản lý kiến trúc; thi tuyển phương án kiến trúc… Tại biểu tập huấn, nhiều đại biểu đã đặt câu hỏi thảo luận để hiểu rõ về các quy định phát luật về hành nghề kiến trúc; quản lý nhà nước về kiến trúc…

Trong tháng 9 này, Bộ xây dựng tiếp tục tổ chức các buổi tập huấn tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội để giới thiệu về Luật kiến trúc và các văn bản có liên quan.

Tâm Y/Báo Gia đình Việt Nam