23/10/2020

Bộ Xây dựng: Tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước và bảo đảm an ninh thông tin ngành Xây dựng năm 2020

Trong 02 ngày (21/10 và 22/10/2020), Bộ Xây dựng tổ chức tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước và đảm bảo an ninh thông tin ngành Xây dựng năm 2020.

Tại Lớp Tập huấn, các cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách, kiêm nghiệm làm công tác bảo vệ bí mật nhà nước và công tác văn thư, lưu trữ tại các đơn vị thuộc Bộ, được phổ biến một số quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và một số kinh nghiệm trong triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước; danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Xây dựng; và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

Thượng tá Đặng Hồng Nhung – Phó trưởng phòng Quản lý Nhà nước về bảo vệ bí mật Nhà nước, Cục an ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an phổ biến nội dung Tập huấn

Thượng tá Đặng Hồng Nhung – Phó trưởng phòng Quản lý Nhà nước về bảo vệ bí mật Nhà nước, Cục an ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an phổ biến nội dung Tập huấn

Lớp Tập huấn nhằm nâng cao thực chất chất lượng nghiệp vụ công tác bảo vệ bí mật nhà nước và đảm bảo an toàn an ninh thông tin ngành Xây dựng, hướng tới tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tại các đơn vị thuộc Bộ. Đồng thời quán triệt tính chất quan trọng của nghiệp vụ bảo vệ bí mật nhà nước và đảm bảo an toàn an ninh thông tin ngành Xây dựng tới cán bộ, công chức, viên chức Bộ Xây dựng.

Bích Ngọc/moc.gov.vn