14/09/2018

Bộ Xây dựng sửa đổi nhiều quy định về hợp đồng xây dựng

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung nhiều quy định như: việc thu hồi tạm ứng, thanh toán hợp đồng, hồ sơ thanh toán; nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng… Trong đó, đáng chú ý là việc sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về hợp đồng EPC (thiết kế – cung cấp hàng hóa – xây lắp). Theo Dự thảo, Hợp đồng EPC chỉ áp dụng đối với những dự án, gói thầu xây dựng cần rút ngắn thời gian thực hiện; những dự án, gói thầu xây dựng có yêu cầu cao về kỹ thuật, công nghệ và phải đảm bảo tính đồng bộ từ khâu thiết kế, cung cấp thiết bị, thi công xây dựng công trình đến khâu đào tạo vận hành, chuyển giao công trình.

Việt Thắng/Báo Đấu thầu