22/07/2016

Bộ Xây dựng sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016

Ngày 21/7/2016 tại Hà Nội, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016. Đồng chí Phạm Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đến dự và chủ trì Hội nghị.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Bộ Xây dựng, đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng và các Bộ, ngành Trung ương; các Sở Xây dựng, Sở Kiến trúc quy hoạch các địa phương trên cả nước; các Hội, Hiệp hội chuyên ngành Xây dựng; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị hành chính – sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng.

Theo Báo cáo của Bộ Xây dựng tại Hội nghị, ngay từ đầu năm 2016, Bộ Xây dựng đã tập trung xây dựng và chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; xây dựng và ban hành các Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 05 năm 2016-2020 và các Nghị quyết của Chính phủ về: cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2016-2017, định hướng đến năm 2020; hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Trên cơ sở đó, trong 06 tháng đầu năm 2016, Bộ Xây dựng đã chủ động, tích cực trong công tác chỉ đạo điều hành các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ hoàn thành các nhiệm vụ công tác đã đề ra trong các mặt quản lý nhà nước, sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học, thực hiện các dự án mà Bộ được giao thực hiện.

Trong công tác quản lý nhà nước, Bộ Xây dựng đã hoàn thành và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 07 Nghị định, 02 quyết định và 01 Chỉ thị; Rà soát các quy định về thủ tục hành chính liên quan đến cấp giấy phép xây dựng và đề xuất hướng xử lý, đã bãi bỏ quy định về điều kiện kinh doanh tại 14 Thông tư; Hoàn thiện 06 văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Đã ban hành 21 Thông tư theo thẩm quyền và đang tiếp tục nghiên cứu soạn thảo để ban hành các Thông tư còn lại theo đúng tiến độ Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2016.

Trong các văn bản mà Bộ Xây dựng tham mưu, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc Bộ ban hành theo thẩm quyền đã đảm bảo được tinh thần giảm thiểu tối đa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác đầu tư xây dựng, nâng cao chất lượng công trình và hiệu quả đầu tư; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và phát triển đô thị; đẩy mạnh phát triển nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội…

Toàn cảnh Hội nghị.

Công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Xây dựng trong 06 tháng đầu năm đã đạt được những chỉ tiêu chủ yếu như: các doanh nghiệp thuộc Bộ giữ được mức tăng trưởng ổn định, giá trị sản xuất kinh doanh thực hiện ước đạt 76.130 tỷ đồng, bằng 47,2% kế hoạch, tương đương với cùng kỳ năm 2015; Tỷ lệ đô thị hóa cả nước đạt khoảng 35,7%; Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung đô thị đạt 100%, quy hoạch phân khu đạt 73%, quy hoạch chi tiết đạt 33%, quy hoạch xây dựng nông thôn đạt 100%; Tỷ lệ dân số đô thị được cấp nước sạch tập trung khoảng 83% (tăng 1% so với cuối năm 2015); Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch giảm xuống còn 24% (giảm 0,5% so với cuối năm 2015); Tỷ lệ thu gom, xử lý mới đạt khoảng 12-13% đối với nước thải sinh hoạt ở các đô thị, 85% đối với rác thải đô thị và 40-50% đối với rác thải nông thôn; Diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 22,3m2 sàn/người (tăng 0,3m2 sàn/người so với cuối năm 2015); Tổng sản lượng xi măng tiêu thụ 06 tháng đầu năm đạt khoảng 38,77 triệu tấn, bằng 113,5% so với cùng kỳ, đạt 51% so với kế hoạch.

Báo cáo của Bộ Xây dựng cũng nêu lên một số tồn tại hạn chế trong công tác thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm, đó là công tác xây dựng các văn bản QPPL, các đề án còn chậm so với kế hoạch; việc rà soát, đánh giá hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn ngành Xây dựng để xác định các bất cập, mức độ phù hợp với thực tiễn hoạt động xây dựng và nhu cầu hội nhập quốc tế còn chậm được triển khai; công tác chuẩn hóa, công bố công khai, minh bạch và đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực còn chậm; công tác cổ phần hóa tại một số Tổng Công ty, việc sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp triển khai chậm so với yêu cầu.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ chức năng của Bộ Xây dựng, lãnh đạo các Sở Xây dựng địa phương và các doanh nghiệp thuộc Bộ đã trình bày tham luận, trong đó báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ, nêu lên các vướng mắc và đề xuất Bộ Xây dựng tham mưu Chính phủ và phối hợp với các Bộ, ngành xem xét tháo gỡ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà bày tỏ vui mừng và cám ơn các đại biểu đại diện các Bộ, Ban, ngành Trung ương, các địa phương và các đơn vị thuộc Bộ đã về dự đông đủ, mang lại sự thành công của Hội nghị.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà chỉ ra 03 kết quả quan trọng mà Bộ Xây dựng đã thực hiện trong 06 tháng đầu năm 2016, đó là: Kịp thời quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020 để xây dựng Chương trình hành động của ngành Xây dựng, trong đó đã hình dung được con đường đi và các công việc chủ yếu của Bộ Xây dựng trong 05 năm tới, với những giải pháp khả thi, có tiến độ và cơ quan chịu trách nhiệm cụ thể; Tập trung cao độ cho công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế với nhiều quan điểm đổi mới và tháo gỡ các vướng mắc trong thực tiễn; Các khối cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp đã chủ động, tích cực hoàn thành các nhiệm vụ của mình: nhiều doanh nghiệp tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng đã duy trì được sự phát triển ổn định, tăng trưởng hợp lý; các Sở Xây dựng, Sở Kiến trúc quy hoạch các địa phương đã tham mưu tích cực cho UBND các tỉnh, thành phố ban hành Quyết định về chức năng, nhiệm vụ của Sở Xây dựng, Sở Kiến trúc quy hoạch kiến trúc, tham gia xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố, công tác triển khai các nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành ở địa phương có nhiều cố gắng và sáng tạo.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong tâm của 6 tháng cuối năm 2016 về tập trung công tác xây dựng thể chế, rà soát sửa đổi hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn, tăng cường quản lý phát triển đô thị, thị trường bất động sản, nhà ở và nhà ở xã hội, tái cơ cấu doanh nghiệp, đổi mới các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà yêu cầu các cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức của Bộ Xây dựng phải nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cũng đề nghị sự tăng cường phối hợp của Bộ Xây dựng với các Bộ, ngành, địa phương, các Hội, Hiệp hội và doanh nghiệp trong công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện các nhiệm vụ của Bộ trong thời gian tới./.


Minh Tuấn/Moc.gov.vn