09/08/2017

Bộ Xây dựng phúc đáp một số vấn đề tại Dự án nhà Ngoại Giao Đoàn và Dự án Tây Hồ Tây

 Mới đây, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1769/BXD-HĐXD gửi Tổng Cty Xây dựng Hà Nội – CTCP và Cty TNHH Phát triển THT về vấn để xử lý đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật giữa dự án khu Ngoại Giao Đoàn (Khu NGĐ) và Khu trung tâm đô thị Tây Hồ Tây (Khu THT).


Ảnh minh họa

Sau khi nghiên cứu hồ sơ và tài liệu liên quan do Tổng Cty Xây dựng Hà Nội – CTCP và Cty TNHH Phát triển THT cung cấp, căn cứ nội dung cuộc họp ngày 5/7/2017 để trao đổi, thống nhất một số nhiệm vụ từ phía chủ đầu tư của 02 dự án và ý kiến của các cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương. Bộ Xây dựng nhận định: Hiện nay, hệ thống hạ tầng kỹ thuật phạm vi giáp nối của hai dự án Khu NGĐ và Khu THT đã được hoàn thành thi công xây dựng, bao gồm hệ thống thoát nước liên quan của 02 dự án; chênh cao mặt đường đã được thi công của tuyến đường DT1 tại các nút giao; sự khác nhau về vật liệu, kiến trúc đối với các hạng mục cột đèn chiếu sáng, bó vỉa dải phân cách, vỉa hè tuyến đường DT1 thuộc phạm vi 02 dự án.

Về hệ thống thoát nước mặt của dự án căn cứ quy hoạch xây dựng thoát nước theo hướng từ Đông sang Tây, tập trung chủ yếu về tuyến đường DT1, DT2 sau đó đổ về phía hệ thống mương Cổ Nhuế nên chênh cao khoảng 0,3÷0,4m giữa 02 dự án như hiện tại không làm ảnh hưởng đến yêu cầu thoát nước chung của khu vực.

Về mặt yêu cầu thoát nước cục bộ: Hồ sơ thiết kế cao độ đáy cống của dự án THT (khẩu độ cống hộp 2x2m) cao hơn cao độ đáy cống của dự án NGĐ (khẩu độ cống hộp 2×2,5m) khoảng 0,4m, nhưng cao độ mặt cống tương đương nhau, hai hệ thống thoát nước này được đấu vòng. Để đảm bảo yêu cầu thoát nước cục bộ, các bên liên quan cần phối hợp kiểm tra chi tiết cao độ đáy cống của hệ thống thoát nước và các điểm đấu nối liên quan, kịp thời đề ra giải pháp nhằm đảm bảo hiệu quả dự án.

Về tuyến đường DT1, theo các số liệu tại các lý trình: Km0+000, Km0+400 và Km0+800 trên tuyến đường DT1 thuộc phạm vi dự án THT đã được thiết kế, thi công chưa bám sát quy hoạch xây dựng nên chênh cao khoảng 0,3m so với phạm vi thuộc dự án NGĐ. Để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của tuyến đường, Cty TNHH Phát triển THT có trách nhiệm toàn diện để thực hiện vuốt chập cao độ mặt đường về phía dự án THT, phía Tổng Cty Xây dựng Hà Nội – CTCP cùng phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện.

Các công trình dự án Khu NGĐ (trong đó có bao gồm phạm vi một nửa tuyến đường DT1 mặt cắt ngang 60,5m và phạm vi các nút giao của tuyến đường này) đã thi công xây dựng và được tổ chức nghiệm thu công trình theo Văn bản số 404/GĐ-GĐ2 ngày 31/12/2013 của Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng thuộc Bộ Xây dựng.

Dự án THT do được triển khai sau nên các hạng mục phụ trợ: Hệ thống chiếu sáng, bó vỉa, vỉa hè tuyến đường DT1 đã thực hiện thiết kế, thi công xây dựng theo các yêu cầu hiện nay về kiến trúc, vật liệu xây dựng do đó có sự khác nhau giữa 02 dự án. Những nội dung này đơn vị quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm khắc phục trong quá trình khai thác, vận hành.

Để đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả dự án, Bộ Xây dựng đề nghị: Cty TNHH Phát triển THT tiếp tục phối hợp với Tổng Cty Xây dựng Hà Nội – CTCP để xử lý triệt để những vấn đề về thoát nước; chênh cao mặt đường; vật liệu, kiến trúc các hạng mục phụ trợ của tuyến đường DT1 như đã được nêu ở trên để đảm bảo yêu cầu thoát nước chung của khu vực bao gồm cả phạm vi thuộc địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Đảm bảo điều kiện tổ chức nghiệm thu tuyến đường DT1 thuộc phạm vi dự án THT. Giao Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng thuộc Bộ Xây dựng hướng dẫn Cty TNHH Phát triển THT trong quá trình nghiệm thu cao độ đáy cống, đánh giá thêm về điều kiện thực tế thoát nước của khu vực phục vụ công tác nghiệm thu tuyến đường DT1 theo quy định.

Linh Nguyễn/BXD